Obowiązek jej przygotowania i aktualizacji wynika z art. 2a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13, z późn.zm. ).

Po przyjęciu strategii zostanie ona notyfikowana przez Komisję Europejską. Przedłożenie KE Strategii jest obligatoryjne, aby spełnić warunkowość wstępną dla perspektywy UE na lata 2021-2027, od której spełnienia zależy dostępność środków UE.

Jak czytamy na stronie RCL, dokument powinien zostać przekazany Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Podjęto decyzję o przyjęciu Strategii uchwałą Rady Ministrów, równolegle z procesem wdrażania dyrektywy 2010/31, celem dotrzymania zadeklarowanych terminów.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacyjne

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.