Jednym z etapów termomodernizacji budynku jest wymiana elementów centralnego ogrzewania, w tym grzejników. Na co zwrócić uwagę przy doborze grzejników i ich montażu? Na te pytania odpowiadają „Termo Porady”. Zapraszamy do lektury.

Jednym z etapów termomodernizacji budynku jest wymiana elementów centralnego ogrzewania, w tym grzejników. Na co zwrócić uwagę przy doborze grzejników i ich montażu? Na te pytania odpowiadają „Termo Porady”. Zapraszamy do lektury.

Rolą grzejników, jak sama nazwa wskazuje, jest ogrzewanie pomieszczeń, w których są montowane. Można wyróżnić grzejniki:
•    Radiatorowe żeliwne
•    Radiatorowe stalowe
•    Płytowe
•    Konwektory

Mogą one wstępować w różnych formach np. drabinkowych grzejników w łazienkach.

Wszyscy wiedzą jaka jest główne zadanie grzejników, z resztą została ona podana na początku tego tekstu. Jednakże, oprócz zagwarantowania przytulnego i zdrowego klimatu w pomieszczeniu, stawia im się wymagania w postaci:
•    Powinny być optycznie dopasowane do pomieszczenia,
•    Nie powinny mieć ostrych krawędzi,
•    Powinny posiadać regulację ciepła,
•    Powinny mieć możliwość czyszczenia,
•    Powinny być jak najmniejsze i zapewniać intensywną wymianę ciepła,
•    Pojemność wodna i ciężar powinny być jak najmniejsze,
•    Powinny być odporne na korozję,
•    Powinny mieć łatwy i szybki system montażu,
•    Mieć możliwie jak najniższą cenę.

Zasada działania grzejników jest prosta. Ciepło rozprzestrzenia się za pomocą promieniowania i konwekcji. Grzejnik oddaje ciepło poprzez promieniowanie, a następnie ciepłe powietrze konwekcyjnie wędruje w obszar o niższej temperaturze. W związku z tym, powinny być umieszczone w miejscu gdzie różnica temperatur jest najwyższa. Powszechnie umiejscawia się je pod oknami. W słabo izolowanych budynkach cała ściana zewnętrzna jest odpowiednim miejscem do montażu. W przypadku, gdy grzejnik zostanie zamontowany na ścianie wewnętrznej w wyniku działania konwekcji strefa przy podłodze będzie miała temperaturę niższą nawet o 5 stopni Celsjusza, niż reszta pomieszczenia.

Każdy grzejnik posiada znormalizowaną moc cieplną, która jest deklarowana przez producenta. Jest maksymalna moc grzejnika przy odpowiednich warunkach. Co powoduje obniżenie tej mocy:
•    Montaż grzejników we wnęce
•    Posadowienie za firanami lub zasłonami
•    Zastawienie grzejników meblami
•    Stosowanie zasłon i wszelkiego rodzaju przysłon na grzejniki

Aby poprawnie dobrać ilość oraz wielkość grzejników do pomieszczenia należy znać znormalizowane obciążenie cieplne tego pomieszczenia, czyli ile ciepła potrzeba dostarczyć żeby panowały tam takie warunki temperaturowe jakie chcemy. Moc cieplna grzejnika zależy od:
•    Wymaganej temperatury w pomieszczeniu
•    Maksymalnej temperatury do jakiej może rozgrzać się powierzchnia grzejnika
•    Typu i rozmiaru grzejnika

Do obliczania przyjmuje się, że:
•    temperatura zasilania grzejników powinna wynosić 750C
•    temperatura powrotu 650C
•    temperatura w pomieszczeniu 200C

Każde przysłonięcie lub obudowanie grzejnika powoduje, że w obliczeniach należy uwzględnić wzrost zapotrzebowania na ciepło nawet o 15 %.
Najpopularniejszym obecnie typem grzejnika jest płytowy.

Produkowane są z blachy stalowej. W celu zwiększenia mocy cieplnej spawa się do płyt stalowych pasy z blachy, czyli tzw. ożebrowanie konwekcyjne.
Moc cieplna grzejnika płytowego zależy od:
•    wysokości,
•    długości,
•    profilu powierzchni (gładki czy profilowany),
•    ożebrowania konwekcyjnego,
•    liczby płyt
•    odległości między płytami.

Podłączenie grzejników może odbywać się na różne sposoby. Najpopularniejszymi są:
•    podłączenie boczne jednostronne – przewody zasilania i powrotu znajdują się po tej samej stronie z zasilaniem zamontowanym u góry,
•    podłączenie krzyżowe – zasilanie znajduje się w górnej części grzejnika po jednej stronie, a powrót z drugiej strony w dolnej części.

Zastosowanie podłączenia krzyżowego stosuje się w przypadku grzejników mających najwyżej 50 członów lub długości do 2,5 metra. W innych przypadkach stosuje się podłączenie jednostronne.

Montaż grzejników można wykonać bezpośrednio do ściany lub do stojącego wspornika. Aby odpowiednio dobrać sposób montażu należy wziąć pod uwagę:
•    Czy istnieje szybka i łatwa możliwość montażu uchwytów
•    Czy możliwa jest regulacja głębokości i wysokości
•    Czy możliwy jest montaż uchwytów do ściany (czy materiał jest odpowiedni)
•    Czy po montażu uchwyty będą widoczne

Wspomniana wcześniej regulacja temperatury odbywa się za pomocą zaworów termostatycznych. Regulują one w zależności od zapotrzebowania na ciepło, ilość przepływ wody przez grzejniki. Składają się z zaworu oraz regulatora. Na rynku dostępne są zawory z głowicą elektroniczną. Taki zawór umożliwia:
•    Kontrolowanie temperatury np. obniżenie jej w nocy lub w czasie nieobecności w domu,
•    Ochronę przed zamarzaniem wody w obiegu,
•    Zamknięcie zaworu w przypadku otwartego okna,

Dzięki zaworom z głowicą elektroniczną można regulować temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach według chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Za pomocą centralnego układu sterowania ogrzewaniem można dopasować temperatury w pomieszczeniach do swoich potrzeb.

Źródło: Albers J., Dommel R., Montaldo – Ventsam H., Nedo H., Uebelacker E., Wagner J. Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik dla projektantów i instalatorów. Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa 2007.

Przeczytaj również: