Dofinansowanie dla domów istniejących w Czystym Powietrzu

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wchodzących w skład kosztów kwalifikowanych: Dofinansowanie w formie dotacji: węzeł cieplny z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła ciepła. pompa ciepła z osprzętem wraz z wykonaniem usługi demontażu nieefektywnego źródła … Czytaj dalej Dofinansowanie dla domów istniejących w Czystym Powietrzu