Dom z ogrodem zimowym jest projektem, który w doskonały sposób łączy w sobie wszystkie korzyści indywidualnego projektu z korzyściami płynącymi z zastosowania standardu pasywnego.

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Dzięki korzystnemu usytuowaniu działki względem stron świata, bryła budynku mogła zostać usytuowana w sposób niemal optymalny. Oznacza to, że dom, w okresie zimowym, pozyskuje przez okna południowe większość energii do ogrzewania ze słońca. Pewnym dodatkowym wyzwaniem tego projektu była wytyczna inwestorów dotycząca ogrodu zimowego. Miał być on połączony z salonem i być częścią strefy ciepłej budynku. Ogród zimowy został połączony bezpośrednio z salonem, o którym marzyli inwestorzy. Ogrody zimowe nie są rozwiązaniem powszechnym w budynkach pasywnych. Jest to związane z dużymi powierzchniami przeszkleń, które z jednej strony powodują znaczne straty ciepła zimą, a z drugiej mogą powodować przegrzewanie się budynku latem. Dobór odpowiedniej jakości komponentów okazał się tu kluczowy. Dzięki zastosowaniu okien o odpowiednim współczynniku przenikania U, zarówno na ścianach jak i na dachu ogrodu, udało się stworzyć niepowtarzalną, wymarzoną przez inwestorów przestrzeń i jednocześnie spełnić wymogi standardu pasywnego.

PROJEKT – PROCES PROJEKTOWANIA
Autorem wstępnej koncepcji budynku była pani Agnieszka Kapłańska. Inwestor zwrócił się do pracowni Pasywny m2 w celu takiego przeprojektowania budynku by spełniał wymogi standardu pasywnego. W pierwszej kolejności, dla oryginalnego projektu, zostały wykonane obliczenia zapotrzebowania budynku na energię do celów grzewczych i chłodzących.

Konieczne zmiany projektu obejmowały:
• Zmiany w wielkości stolarki okiennej (liczba i wielkość okien),
• Dobór odpowiednich technologii wykonania przegród zewnętrznych oraz grubości niezbędnej izolacji izolacji,
• Analizę i dobór wymaganych instalacji grzewczo-chłodzących i wentylacyjnych (centrala wentylacyjna, pompa ciepła),
• Analizę i dobór możliwej instalacji PV na dachu budynku.

INSTALACJE
Budynek wyposażony jest w system wentylacji mechanicznej z rekuperacją, który dostarcza świeże powietrze do pomieszczeń i jednocześnie odzyskuje ciepło z powietrza zużytego. Instalacja zaprojektowana jest w taki sposób by nie ingerować wizualnie w projekt wnętrz w budynku. Centrala wentylacyjna posiada wysokie parametry sprawności, jak również certyfikaty.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji, odnośnie ogrzewania budynku i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową przeanalizowano kilka wariantów. W analizie brano pod uwagę zarówno koszty inwestycyjne jak i eksploatacyjne. W analizie porównano zarówno ogrzewanie gazem, jak również pompę ciepła powietrze-woda i woda-woda. W związku z małą ilością ciepła potrzebnego do ogrzania budynku, najkorzystniejszym rozwiązaniem okazała się pompa ciepła powietrze-woda, w tym wypadku Waterkotte Basic Line Ai1 Air o mocy zaledwie 6kW. Pompa posiada wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej o poj. 170 l.

NEW BASIC LINE AI1 AIR

Pompa ciepła Waterkotte Basic Line Ai1 Air

Dodatkowym argumentem za zastosowaniem pompy ciepłą była możliwość wykorzystania jej do pasywnego chłodzenia budynku. Ciepło i chłód przekazane zostaną do budynku za pomocą fundamentu grzewczego i mat kapilarnych Beka na piętrze.

BeKa10
System mat kapilarnych BeKa

Dodatkowym elementem nie wymaganym w klasycznym budynku pasywnym, ale zastosowanym w tym budynku jest instalacja PV – panele fotowoltaiczne.

Łączna moc instalacji zamontowanej na dachu wynosi 10 kWp. Jest to sporo jak na tej wielkości obiekt, jednak inwestor zdecydował o maksymalnym wykorzystaniu powierzchni dachu, który ma wyjątkowo korzystną południową ekspozycję bez zacienień.

TECHNOLOGIA BUDOWY
Posadowienie budynku wykonane zostało na płycie fundamentowej z systemem grzewczym zasilanym z powietrznej pompy ciepła i zaizolowanej styrodurem. Grubość styroduru pod płytą to 30 cm, co daje współczynnik przenikania ciepła U=0,11 W/m2K.
Konstrukcja ścian i dachu została wykonana w technologii szkieletowej przy wykorzystaniu drewnianych belek dwu-teowych i wypełniona materiałem izolacyjnym, w postaci wełny drzewnej. Całkowita grubość ściany budynku wynosi 57,6 cm, na co składa się pół metrowej szerokości belka dwu-teowa, wypełniona materiałem izolacyjnym oraz warstwy wykończeniowe.
Współczynnik U ściany wynosi 0,076 W/m2K. Dach wykonany został również z pół metrowej szerokości belki dwu-teowej, wypełnionej izolacją. Współczynnik U dachu wynosi 0,076 W/m2K.
Dzięki takiemu wykonaniu fundamentu, dachu i ścian uzyskano doskonałe parametry izolacyjne budynku – dzięki czemu do minimum ograniczono straty ciepła zimą i ograniczono zjawisko przegrzewania budynku latem.


„Dom z ogrodem zimowym” pokazuje, że projektowanie i budowa domów w standardzie pasywnym – komfortowych, super energooszczędnych, o wysokiej, weryfikowalnej jakości wykonania, nie oznacza konieczności zawierania kompromisów z estetyką budynku. Oszczędności energii oraz wyższa wartość budynku otrzymywana przez inwestora w pełni rekompensuje dodatkowe koszty ponoszone w tego rodzaju projekcie, czyniąc standard pasywny najbardziej ekonomicznym sposobem budowy domów.

Autorzy – Agnieszka Kapłańska, Agnieszka Figielek
Współpraca: Hennlich Sp. z o.o.