Największym problemem stojącym przed inwestorami jest oczywiście kwestia skąd wziąć pieniądze na poprawę standardu energetycznego domu. Oszczędności na rachunkach za energię cieplną wynikające z termomodernizacji są zachęcające, jednak działania termomodernizacyjne są na ogół też dość kosztowne. Dlatego dobry montaż finansowy jest jednym z wielu kluczy sukcesu.

Dotacja? Pożyczka? A może jedno i drugie? Sam decydujesz!

W ramach Programu Czyste Powietrze beneficjent będzie mógł otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w formie dotacji lub dotacji oraz pożyczki lub wyłącznie pożyczki.
I co najważniejsze, według naszych nieoficjalnych informacji wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie będzie wymagało jednoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki! To bardzo dobra informacja. Beneficjent będzie mógł ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji. Sam zadecyduje jaki montaż finansowy będzie dla niego najbardziej opłacalny. Ale warto w tym miejscu podkreślić, że tylko kompleksowa termomodernizacja budynku przyniesie oczekiwane korzyści finansowe w opłatach za ogrzewanie domu.

Jak wysokie dofinansowanie będzie można otrzymać? Czy warto będzie podjąć trud przygotowania dokumentów do złożenia wniosku?

Jaka może być wysokość dofinansowania w Programie Czyste Powietrze? Wszystko na to wskazuje, że Program Czyste Powietrze będzie odpowiadał na każde wymagania. I dla tych z mniej zasobnym portfelem!
Wysokość dofinansowania w formie dotacji i ewentualnie odpowiadająca jej część w formie pożyczki zależeć będzie od kwoty miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym osoby wnioskującej o środki. O tym jak wyliczyć dochód w gospodarstwie będziemy pisać już niedługo w kolejnym naszym artykule.

Po pierwsze “grupy dochodowe”

Dofinansowanie będziemy otrzymywać w zależności od zaklasyfikowania do poszczególnych grup dochodowych. Wysokość dochodu będziemy wyliczać i podawać na etapie wniosku o dofinansowanie. I na tej podstawie będzie przyporządkowana wysokość dofinansowania. Można będzie uzyskać nawet 90 % dofinansowania w formie dotacji. Oraz uzupełnić brakujące 10 % w formie pożyczki.
Projektowany, ale nieoficjalny scenariusz wysokości dofinansowania w zależności od dochodu może wyglądać następująco:

Kwota miesięcznego
dochodu na osobę [zł]
Dotacja
% kosztów
kwalifikowanych
Pożyczka –
uzupełnienie
do wartości dotacji
do 600 do 90 % do 10 %
601 – 800 do 80 % do 20 %
801 – 1000 do 70 % do 30 %
1001 – 1200 do 60 % do 40 %
1201 – 1400 do 50 % do 50 %
1401 – 1600 do 40 % do 60 %
powyżej 1600 do 32 % do 68 %

 

Jak wcześniej wspomniano będzie również możliwe zaciągniecie wyłącznie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych. Sami będziemy decydować jaki dla nas wariant będzie najbardziej optymalny. A o kosztach kwalifikowanych, zasadach na jakich będzie udzielana pożyczka czy też dotacja będziemy pisać już niedługim czasie!

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.