Wyniki osiągnięte w branży instalacyjno-grzewczej w ostatnim kwartale 2018 roku, są bardzo pozytywne, z dużą tendencją wzrostową w stosunku do IV kwartału 2017 roku. Ten okres był bardzo obfity w zamówienia, podobnie jak cały 2018 rok. Instalatorzy do końca roku byli bardzo zajęci i zauważalnym problemem był brak ludzi do pracy.

Większe zainteresowanie dobrymi kotłami!

Użytkownicy końcowi coraz częściej szukali urządzeń o dobrej jakości za przystępną cenę, oraz coraz częściej byli gotowi zapłacić nieco wyższą cenę za lepsze urządzenia, które w efekcie będą tańsze w okresie eksploatacji, a nie tylko przy zakupie. Klienci pytali też coraz częściej o koszty serwisu i części zamiennych oraz ich dostępność. Dalej odnotowano duże wzrosty sprzedaży kotłów gazowych kondensacyjnych. Kotły wiszące w układach kaskadowych coraz częściej zastępują w instalacjach kotły stojące.

Ustabilizowana sprzedaż gazowych kotłów konwencjonalnych

Po dużych spadkach w ostatnich dwóch latach, sprzedaż tych urządzeń się ustabilizowała, z pewną niewielką tendencja wzrostową, będącą konsekwencja wzrastającego dynamicznie rynku wymian. Perspektywa wprowadzania nowych przepisów wymaganych unijnymi dyrektywami, spowodowała zatowarowania, jednak w IV kwartale 2018 roku pomimo lepszych wyników osiągniętych w grudniu, nastąpił spadek tego rodzaju urządzeń o ok. 20% wobec niewielkiego, kilkuprocentowego wzrostu w całym 2018 roku. Podobnie sytuacja wyglądała w grupie konwencjonalnych gazowych kotłów stojących, gdzie także odnotowano niewielki kilkuprocentowy wzrost. W odniesieniu do wartości bazowej sprzedaż nawet kilkunastu sztuk więcej dało efekt procentowego wzrostu.

Tam gdzie nie mogą ze względów technicznych w prosty sposób zainstalowane kotły kondensacyjne, instalowane są w miejsce zużytych nowe kotły konwencjonalne o lepszych parametrach. Ten segment rynku należy traktować raczej jako niszowy. Jego udział w grupie kotłów wiszących ze względu na rynek wymian ustabilizował się na poziomie kilkunastu procent.

Dynamiczny wzrost sprzedaży gazowych kotłów kondensacyjnych

Zarówno IV kwartał, jak i cały rok 2018, był okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży kotłów kondensacyjnych. W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja do wyraźnego wzrostu sprzedaży. Także w tej grupie produktowej daje się zauważyć trend do poszukiwania kotła o najniższej cenie. Rynek gazowych kotłów wiszących został praktycznie zdominowany przez te urządzenia.

Wzrosty sprzedaży w grupie kondensacyjnych kotłów wiszących w IV kwartale 2018 roku były podobnie jak w całym 2018 roku na poziomie ok. 30%. W grupie kondensacyjnych gazowych kotłów stojących podobnie jak w innych grupach kotłów także odnotowano dość znaczne wzrosty które w IV kwartale wyniosły ok. 50% a w skali całego 2018 roku prawie 40%. Także w grupie kotłów stojących absolutnie dominującą pozycję mają kotły kondensacyjne. W dalszym ciągu obserwuje się walkę cenową w zakresie gazowych kotłów kondensacyjnych wynikającą z funkcjonowania na rynku tzw. kotłów z wymiennikiem kondensującym. Jednak pomimo niższej ceny, w świetle spadku cen rynkowych na typowe kotły kondensacyjne, trudno mówić o jakimś rozwoju tego segmentu rynku.

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych