Wzrostowy trend na rynku instalacyjno – grzewczym jest związany z dalszym przyrostem trwających i zakończonych inwestycji zarówno w budownictwie wielorodzinnym jak i indywidualnym. Wpływ ma także coraz mocniejszy rynek wymiany starych urządzeń na nowe. Większa liczba oddawanych do użytku mieszkań oznacza również większe zapotrzebowanie na elementy instalacji grzewczej, w tym źródła ciepła.

Rynek urządzeń grzewczych

W wypadku budownictwa wielorodzinnego na obszarach zurbanizowanych, duży udział w zaopatrzeniu w ciepło ma ciepło sieciowe. Wydaje się to rozwiązaniem najprostszym dla deweloperów, których nie obchodzą koszty późniejszej eksploatacji i rachunków za ciepło sieciowe. Nie wszędzie jednak sieć ciepłownicza jest doprowadzona lub ma na to realną możliwość w ciągu najbliższych lat. Innymi źródłami ciepła są paliwa stałe i gazowe.

W wielu regionach Polski w oparciu o fundusze unijne powstało szereg programów wsparcia ograniczenia niskiej emisji, polegających na wymianę starych kotłów. Inwestorzy wymieniają kotły konwencjonalne na nowe, bardziej ekonomiczne gazowe kotły kondensacyjne, które obok znacznie mniejszego poboru gazu, dają także znacznie ograniczona ilość substancji odprowadzanych do atmosfery w procesie spalania. Tam, gdzie ze względów technicznych nie jest to możliwe, następuje wymiana na kocioł konwencjonalny, jednak najnowszej generacji, o lepszych parametrach niż urządzenia montowane 20 lat temu.

Ogólna tendencja rynku wydaje się być stabilna, podobnie jak w poprzednich miesiącach. W dalszym ciągu widoczna jest mocna tendencja wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednakże we wrześniu w niektórych regionach kraju zauważalny był niewielki spadek dynamiki, związany prawdopodobnie z ogłoszonym programem „Czyste Powietrze” i wstrzymaniem decyzji zakupowych do czasu poznania zasad programu i spotkań w gminach. Widać to wyraźnie zwłaszcza w segmencie kotłów gazowych i pomp ciepła do ogrzewania.

Gazowe kotły konwencjonalne

Zauważalny od kilku kwartałów spadek sprzedaży kotłów nie kondensacyjnych nieco wyhamował, osiągając nawet pewne wzrosty. Trzeci kwartał był także wyjątkowy ze względu na wprowadzenie nowych ograniczeń ErP związanych z emisją NOx. Dotyczy to zwłaszcza konwencjonalnych kotłów gazowych. Skłoniło to wielu dystrybutorów do zakupu na zapas urządzeń niespełniających nowych norm. Z tego powodu w przypadku kotłów standardowych, sprzedaż kotłów konwencjonalnych odnotowała wzrosty na poziomie prawie 20% w skali pierwszych trzech kwartałów 2018 roku i nieco ponad 20 % w samym trzecim kwartale.

Po dużych spadkach w ostatnich dwóch latach, sprzedaż tych urządzeń ustabilizowała się, osiągając nawet pewną tendencją wzrostową. Tam, gdzie kotły kondensacyjne nie mogą być w prosty sposób zainstalowane ze względów technicznych, stosuje się nowe kotły konwencjonalne o lepszych parametrach. Najczęściej zapytania w tym zakresie pochodzą od seniorów, którzy mieszkają w starym budownictwie, i których nie stać na kosztowną modernizację instalacji. Jednak ten segment rynku należy raczej traktować jako niszowy.

Gazowe kotły kondensacyjne

Trzeci kwartał 2018 roku, podobnie jak pierwsza połowa roku, był okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży kotłów kondensacyjnych. W tej grupie produktowej daje się zauważyć tendencja do poszukiwania kotła o jak najniższej cenie. Rynek gazowych kotłów wiszących został praktycznie zdominowany przez te urządzenia. Wzrost sprzedaży tych urządzeń w trzecim kwartale 2018 roku może nie były już tak spektakularny jak rok wcześniej w tym samym okresie, ale w dalszym ciągu osiągnął poziom 23%. W skali pierwszych trzech kwartałów nawet pow. 30%! Ciekawostką może być wzrost sprzedaży kotłów z tzw. wymiennikiem kondensującym w III kwartale 2018 roku o ok. 3%. Jednakże w skali pierwszych trzech kwartałów dał się zauważyć spadek na poziomie ok. 4%.

Kotły na paliwa stałe

W tej grupie kotłów w Iii kwartale zaszły istotne zmiany za sprawa wejścia w życie od 1 października 2017 roku rozporządzenia podnoszącego wymagania ograniczenia emisji dla tego typu urządzeń.

Według rozporządzenia, teoretycznie od 1 lipca 2018 nie można już wprowadzać do obrotu oraz montować kotłów na paliwa stałe nie spełniających co najmniej standardu 5 klasy wg normy PN-EN 303-5. W Wyniku działania programów antysmogowych nastąpiło zwiększone zainteresowanie kotłami na paliwa stałe piątej klasy.

Patrząc jednak na ogólną produkcję, rynek detaliczny znacznie się zmniejszył. Prawdopodobnie stało się to za udziałem programów dotacyjnych prowadzonych przez jednostki samorządowe. W poprzednich latach w III kwartale roku następował szczyt sprzedaży. Jednak w tym roku można zauważyć zmniejszenie poziomu sprzedaży o ok. 20%. W przypadku kotłów z zasypem ręcznym poziom sprzedaży mocno się obniżył, osiągając według szacunków nieznacznie powyżej 2% ogólnego wolumenu kotłów.

Niemniej jednak, taki udział wydaje się być znacznie zaniżony z uwagi na sprzedaż kotłów pozaklasowych. Oficjalnie kotły na potrzeby c.w.u oraz na biomasę niedrzewną nie obejmują żadne statystyki czy monitoring rynku. W wypadku oficjalnie sprzedawanych urządzeń, na tak niski poziom sprzedaży kotłów zasypowych, spełniających wymagania rozporządzenia, wpływa zapewne konieczność montażu zbiornika akumulacyjnego co znacznie podraża poziom inwestycji.

W analizowanym okresie, zgodnie z oczekiwaniami notuje się zwiększony poziom sprzedaży kotłów z podawaniem automatycznym. W trzecim kwartale 2018 roku sprzedano blisko 3 razy więcej tego typu urządzeń niż w kwartale drugim. Notowany jest również wzrost w stosunku do lat poprzednich. Przy czym kotły automatyczne na węgiel zanotowały wzrost na poziomie 7% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Obserwowany jest natomiast zwiększone zainteresowanie kotłami automatycznymi na pelet. Jeżeli weźmie się pod uwagę III kwartał 2016, można mówić wręcz o boomie na kotły peletowe.

Źródło: SPIUG

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.