Jak podał dziś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisana została umowa w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Umowę podpisano w Ministerstwie Energii. Stronami umowy był prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. 

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z jego osią priorytetową „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.
 
Tego typu projekt wdrażany jest w Polsce po raz pierwszy. Projekt ma charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali Europy ze względu na zasięg, gdyż obejmuje całą Polskę. Realizowany jest w formie projektu partnerskiego z udziałem NFOŚiGW jako Partnera Wiodącego oraz Partnerów: 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Województwo Lubelskie.  
 
Jednym z głównych założeń projektu jest utworzenie sieci 76 doradców, którzy mają działać w skali kraju i w ramach nieodpłatnych usług, służyć zainteresowanym funduszami swoją wiedzą i pomocą. Eksperci będą udzielać porad w zakresie funduszy unijnych dotyczących efektywności energetycznej. 
 
Najważniejsze działania zaplanowane w ramach projektu:
 
  • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,

  • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),

  • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,

  • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,

  • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony 1 marca 2016 r. Budżet projektu to prawie 129 mln zł, zaś projekt jest w 100 procentach dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: NFOŚiGW