Kontynuując rozpoczęty poprzednio temat dotyczący systemów ogrzewania elektrycznego przedstawiamy Państwu krótkie omówienie instalacji ogrzewania podłogowego oraz ogrzewania promiennikowego.

Ogrzewanie podłogowe
System ten nie zajmuje powierzchni użytkowej, zapewniając jednocześnie korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Zalecany do stosowania w pomieszczeniach, gdzie podłoga wykonana jest z materiałów dobrze przewodzących ciepło. Stosowany zarówno jako ogrzewanie główne, jak też i pomocnicze podnoszące komfort użytkowania pomieszczeń, takich jak łazienka, kuchnia itp.

Ogrzewanie tego typu polega na zatopieniu w posadzce oporowych kabli grzewczych. Posadzka wymaga izolacji dla ograniczenia strat cieplnych. W zależności od grubości wylewki system ogrzewania podłogowego posiada mniejsze lub większe właściwości akumulacyjne. Do sterowania temperaturą w pomieszczeniu wykorzystywane są termostaty dwuobwodowe. Oznacza to, że termostat nie tylko „czuwa” nad temperaturą powietrza w pomieszczeniu, ale także dzięki zatopionemu w posadzce czujnikowi nie dopuszcza do przegrzania kabli. Szczególną formą ogrzewania podłogowego są maty grzejne. Są to siatki z tworzywa sztucznego z wplecionym w nią cienkim przewodem grzejnym. Dzięki bardzo małej grubości mary (ok. 2,5 mm), system ten umożliwia wykonanie ogrzewania w pomieszczeniach, w których już wykonano wylewki podłogowe bezpośrednio w warstwie kleju pod kafelkami np. w czasie remontu pomieszczenia.

 

Zalety:

-Niskie koszty inwestycyjne w przypadku nowo budowanych pomieszczeń, w których nie wykonano jeszcze wykończenia podłogi,  

-Nie zajmuje miejsca,

-Korzystny rozkład ciepła w pomieszczeniu, 

-Podnosi komfort użytkowania pomieszczeń – efekt ciepłej podłogi.

 

Wady:

-Konieczność stosowania specjalnych typów podłóg: płytki, wykładziny podłogowe antystatyczne,  

-Wymaga wykonania wcześniejszego projektu ustawienia mebli i przedmiotów w pomieszczeniu –wrażliwe na przegrzanie.

 

Ogrzewanie promiennikowe
System ogrzewania promiennikowego polega na emisji promieniowania podczerwonego ze źródła. Jest to system naśladujący naturalne promieniowanie słoneczne. Padające promieniowanie absorbowane jest przez przegrody budowlane, elementy wyposażenia, osoby przebywające w pomieszczeniu. W efekcie temperatura powietrza w tak ogrzewanym pomieszczeniu może być obniżona o 2-3°C w stosunku do innych systemów grzejnych, bez pogorszenia komfortu cieplnego. W tym systemie grzewczym uzyskuje się dopływ ciepła tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, czyli w miejscu przebywania. Ogrzewana jest podłoga oraz ściany obiektu. W rezultacie uzyskujemy duży komfort cieplny i duże zmniejszenie zużycia energii w porównaniu z konwencjonalnym systemem grzewczym. Najpopularniejszym sposobem wykorzystania ogrzewania promiennikowego jest ogrzewanie sufitowe.

Elementem grzewczym emitującym ciepło jest folia grzewcza zbudowana z przewodzących taśm metalowych zatopionych pomiędzy dwoma warstwami folii z tworzywa sztucznego. Dzięki swoim właściwościom system ten może być wykorzystany do ogrzewania słabo izolowanych termicznie pomieszczeń. W odróżnieniu od ogrzewania podłogowego nie występują tu ograniczenia w aranżacji pomieszczeń i rodzajach stosowanych podłóg. System ten jest niewidoczny i nie zajmuje powierzchni
.

W przypadku wysokich pomieszczeń, pomieszczeń rzadko używanych lub pomieszczeń, w których konstrukcja sufitu uniemożliwia zabudowę folii sufitowych, stosuje się elektryczne grzejniki promiennikowe z elementami grzejnymi kwarcowymi lub całkowicie metalowymi o dużej mocy. Umożliwiają one szybkie uzyskanie wymaganego komfortu cieplnego w pomieszczeniu na zadany okres. System ten może znaleźć zastosowanie w halach widowiskowych, kościołach, halach zgromadzeń itp.

 

Zalety:

-Pozyskanie dopływu ciepła, tam gdzie jest najbardziej potrzebne, wysoki komfort cieplny,  

-Duże zmniejszenie zużycia energii w porównaniu z konwencjonalnym systemem grzewczym,

-Daje najbardziej naturalne ciepło z wszystkich urządzeń grzewczych, gdyż pracuje na podobnej zasadzie jak słońce,

-Niskie koszty inwestycyjne w przypadku nowo budowanych pomieszczeń.

 

Źródło: Magazyn Instalatora 4.2004