(…) Do zalet, które przemawiają za ogrzewaniem elektrycznym zaliczyć można:

 

-Duże bezpieczeństwo w porównaniu z innymi nośnikami energii,

-Możliwość dokładnego dostosowania mocy grzejnika do zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniu,

-Łatwa regulacja mocy,

-Możliwość optymalnego dopasowania mocy urządzeń do potrzeb użytkownika,

-Duży wybór rozwiązań technicznych, a także lokalizacji urządzeń grzewczych,

-Niskie nakłady inwestycyjne związane z budową (lub przebudową) instalacji,

-Niskie koszty serwisu i naprawy,

-Wysoką sprawność urządzeń połączoną z możliwością stopniowej rozbudowy systemu grzewczego,

-Łatwe i bezobsługowe użytkowanie,

-Brak potrzeby zabezpieczenia miejsca do składowania paliwa i popiołu.

 

Płacąc za energię elektryczną, płacimy dokładnie za taką jej ilość, jaką zużyliśmy. W tej sytuacji nie ma więc aspektu mniejszej lub większej kaloryczności paliwa (jak w przypadku gazu) czy strat ciepła w magistrali (jak w przypadku ogrzewania z miejskiej ciepłowni).

 

Korzystne efekty ekonomiczne z ogrzewania elektrycznego zależą głównie od właściwego wyboru urządzeń w zależności od charakteru pomieszczeń, doboru właściwych urządzeń sterujących oraz ustalenia grupy taryfowej.
Nie zawsze bowiem taryfa dwustrefowa, tzw. nocna zapewnia najniższe koszty eksploatacji systemu. Dotyczy to zwłaszcza systemów nie akumulacyjnych, w których szczyt zapotrzebowania na energię przypada w godzinach dziennych.

 

Należy zwrócić uwagę, że taryfa dwustrefowa jest tak skonstruowana, że gdy za energię w drugiej taryfie płacimy zdecydowanie taniej, to za energię pobieraną w taryfie pierwszej płacimy trochę więcej niż za energię pobieraną w taryfie jednostrefowej.

 

Wśród najczęściej występujących systemów ogrzewania elektrycznego należałoby wymienić:

-piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem,  

-grzejniki konwekcyjne,

-ogrzewanie podłogowe,

-ogrzewanie promiennikowe,

-centralne ogrzewanie elektryczne,

-pompy ciepła.

 

 

Część I
Piece akumulacyjne
z dynamicznym rozładowaniem

Jednym z najkorzystniejszych ekonomicznie systemów ogrzewania elektrycznego są piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem. Wynika to głównie z faktu, że dzięki właściwościom akumulacji ciepła piec pobiera energię w strefie czasowej, w której cena energii jest zdecydowanie niższa, a oddaje ją w postaci ciepła w pozostałych godzinach doby.

Rdzeń tego pieca wykonywany jest z charakteryzujących się bardzo dobrą akumulacją cieplną cegieł magnezytowych – lub w nowszych konstrukcjach kształtek wykonanych z chromitów i feolitów. Rdzeń jest rozgrzewany przez wbudowane w piec grzałki elektryczne. Charakterystyczne dla pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem jest oddawanie większej części ciepła (ok. 95%) w sposób wymuszony, poprzez wentylatory nawiewające ciepłe powietrze do pomieszczenia.

Temperatura bloku akumulacyjnego jest bardzo wysoka, rzędu około 750°C, dlatego też, aby zapobiec poparzeniu przy zbliżeniu się do kratki wylotowej, stosuje się mieszanie powietrza zimnego z pomieszczenia z powietrzem wydmuchiwanym z kanału pieca. Temperaturę w pomieszczeniu nastawia się za pomocą wbudowanych w piec regulatorów sterujących pracą wentylatorów. Regulator porównuje temperaturę rzeczywistą z nastawioną i, zależnie od wskazań, włącza lub wyłącza wydmuch gorącego powietrza. Rozbudowane układy sterujące mogą się składać z kilku urządzeń pomiarowych: czujnika ilości ciepła znajdującego się w rdzeniu, czujnika temperatury w pomieszczeniu oraz czujnika pogodowego umieszczonego na zewnątrz budynku. Dzięki nim w przypadku niewykorzystania całego ciepła w jednym cyklu rozładowania, w następnym cyklu ładowania piec pobiera tylko tyle energii, ile potrzeba do uzupełnienia braków. Precyzyjne termostaty utrzymują temperaturę w pomieszczeniu z dokładnością do 0,5°C. Oznacza to znacznie krótszy i bardziej korzystny pobór energii, a tym samym większe oszczędności.

Piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem powinny być podłączone do wewnętrznej instalacji elektrycznej, przygotowanej na pobór dużej mocy. Na obudowach pieców znajdują się tabliczki z podaną wartością napięcia znamionowego (nominalnego), do której powinien być podłączony dany piec. Piece mogą pracować pod napięciem 230 V lub 400 V: Piece o dużej mocy znamionowej powinny być podłączone do instalacji trójfazowej. Zapotrzebowanie na moc w przypadku instalowania pieców akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem powinna wynosić od 50 do 150 W/m2, w zależności od wysokości pomieszczenia, liczby i szczelności okien, izolacji termicznej budynku i ilości przebywających w nim osób. Jeżeli z wyliczeń wynika konieczność zainstalowania pieca o stosunkowo dużej mocy, wówczas korzystniejsze jest zainstalowanie kilku mniejszych pieców, z zachowaniem warunku, że każdy piec zasilany będzie z oddzielnego obwodu.
Piece te przeznaczone są do ogrzewania suchych pomieszczeń, w których nie występują substancje palne lub wybuchowe (pyły, gazy itp.).

 

Zalety:

-Wysokie parametry komfortu cieplnego w pomieszczeniu dzięki szybkiemu nagrzewaniu i długiemu utrzymaniu stabilnej temperatury, 

-Bardzo dobra izolacja zewnętrzna pieca -wpływająca na bezpieczeństwo użytkowania,

-Niskie koszty eksploatacji (rozliczenie w taryfie dwustrefowej G12), co powoduje duże oszczędności.

 

Wady:

-Duży ciężar pieców (od 100 do 350 kg),  

-Wysokie koszty inwestycyjne(…)

 

Grzejniki konwekcyjne
Proste w budowie i – co się z tym wiąże – stosunkowo tanie grzejniki konwekcyjne na dobre zagościły w wielu domach jako podstawowe lub dodatkowe źródło energii. Grzejniki konwekcyjne produkowane są na ogół w kształcie niewielkich prostopadłościanów, zarówno w wersji wiszącej (ścienne), jak i stojącej (przenośne). Grzejniki te wymagają całodobowego zasilania energią elektryczną, dlatego też rozliczanie za energię możliwe jest w taryfie jednostrefowej.

Ogrzewanie konwekcyjne przeznaczone jest głównie do dogrzania pomieszczeń poza okresem grzewczym, lecz, w dobrze izolowanym termicznie, budynku możliwe jest zastosowanie konwektorów jako jedynego źródła ogrzewania (głównie konwektory naścienne). Najwyższy poziom komfortu cieplnego można uzyskać stosując grzejniki konwekcyjno-promiennikowe. Zostały one tak skonstruowane, aby część wytworzonego ciepła promieniowała z powierzchni grzejnika, a pozostała część energii była oddawana na drodze konwekcji.

Niektóre z typów grzejników posiadają wmontowane precyzyjne termostaty elektroniczne, które zapewniają ustawienie temperatury z dokładnością do 0,5°C oraz stosowanie nocnego obniżenia temperatury, jak też sterowanie za pomocą jednego termostatu całej grupy grzejników zainstalowanych w pomieszczeniu. Grzejniki konwekcyjne wyposażone w bryzgoszczelne obudowy można stosować w pomieszczeniach o dużej wilgotności (np. łazienkach lub kuchniach)

 

Zalety:

-Niski koszt zakupu grzejnika,  

-Łatwość montażu i szerokie zastosowanie w różnego rodzaju pomieszczeniach,

-Krótki czas nagrzewania,

-Produkowane w dużym zakresie mocy,

-Wysoka sprawność urządzeń.

 

Wady:

-Stosunkowe duże koszty eksploatacji.

 

Źródło: Magazyn Instalatora 4.2004