Pomimo dużo wyższych w porównaniu ze „zwykłymi” kotłami gazowymi cen inwestycji, sporą zachętą do zakupu kotłów kondensacyjnych są niskie koszty eksploatacyjne.

Aby jednak w pełni wykorzystać wysoką sprawność kotła, musi on pracować w odpowiednio zaprojektowanej i użytkowanej instalacji.

Prawidłowe działanie

Wykorzystanie wysokiej sprawności kotłów kondensacyjnych uwarunkowane jest:

Możliwie najniższą temperaturą wody powracającej do kotła, czyli:

 • Powierzchnie grzejne powinny być niskotemperaturowe, grzejniki łagodnego ciepła lub podłogi grzejne. (ok. 55°C na zasilaniu, 45°C na powrocie).
   
 • W obiegu hydraulicznym instalacji c.o. nie powinny znajdować się urządzenia, których działanie prowadzi do wzrostu temperatury wody powrotnej do kotła. Nie należy stosować ani zaworów mieszająco – rozdzielczych czterodrogowych, ani zaworów termostatycznych trójdrogowych na grzejnikach.
   
 • Regulatory pracy kotła powinny dostosowywać w sposób ciągły temperaturę wody na wyjściu z kotła w funkcji potrzeb ogrzewania. Regulacja powinna korzystać z czujnika temperatury zewnętrznej, z termostatów wewnętrznych, działających bezpośrednio na pracę kotła. Czujniki temperatury wewnętrznej i programator ogrzewania poprawiają również sprawność działania kotła.
   

Usuwaniem kondensatu, także z przewodów spalinowych. Pozwala to uniknąć korozji. Przede wszystkim, przewody w żadnym miejscu nie powinny zatrzymywać kondensatu. W kotłach z zastosowaniem przewodów powietrzno – spalinowych, przewód usuwający spaliny powinien mieć pochylenie co najmniej 3%, tak, aby kondensat grawitacyjnie spływał do kotła.

Usuwanie kondensatu dokonuje się poprzez syfon podłączony do przewodu sieci kanalizacyjnej, usuwającej nieczystości z budynku. Przewody kanalizacji kondensatu muszą być właściwie dobrane pod względem przekrojów i materiału. Należy zwrócić uwagę na wypełnianie syfonu wodą zarówno podczas uruchomienia instalacji, jak i po każdej interwencji dotyczącej kanalizacji kondensatu. Może być przewidywana neutralizacja kondensatu.

 

Eksploatacja kotłów

Podczas uruchomienia lub pierwszego przeglądu należy zweryfikować szczelność, pochylenie i podłączenie przewodów spalinowych prowadzących do komina oraz przewodów powietrzno – spalinowych. Natomiast co roku sprawdza się stan zanieczyszczenia palnika, wymiennika ciepła, kanalizacji kondensatu i syfonu. Po czyszczeniu wymiennika ciepła sprawdza się czystość wody spływającej do syfonu ewakuacji kondensatu. Syfon należy oczyścić i wypełnić wodą na zakończenie operacji. Jeśli podjęto działania dotyczące elementów instalacji gazowej (palnik, elementy zasilające) lub obiegu powietrza (wentylator) należy dokonać kontroli spalania (CO2) według zaleceń producenta kotłów. Jeżeli kocioł jest wyposażony w urządzenie do neutralizacji kondensatu, powinno być skontrolowane i wypełnione, jeśli to niezbędne, zgodnie z instrukcją.

 

System „łagodnego ciepła”

Przyjęcie w instalacjach temperatury wody na zasilaniu grzejników 55°C, a na powrocie 45°C zaproponowali producenci, handlowcy, projektanci i instalatorzy systemów centralnego ogrzewania (pomimo zaleceń normy europejskiej EN 442 , w której temperatura na zasilaniu wynosi 75°C, a na powrocie 65°C). Rozwiązanie takie daje wiele korzyści i jest chętnie stosowane, mimo, powierzchnia grzejników w stosunku do grzejników w układzie tradycyjnym musi być większa.

 

 • Pionowy gradient temperatury w pomieszczeniu jest mniejszy niż przy grzejnikach eksploatowanych tradycyjnie, a to daje odczucie większego komfortu cieplnego przez użytkowników.
   
 • Niższa temperatura powierzchni grzejnika oznacza większe bezpieczeństwo i higienę użytkowania.
   
 • Grzejniki przewidziane do pracy w niższej temperaturze, zachowują rezerwę mocy na wypadek bardzo niskiej temperatury zewnętrznej. Grzejnik o dużej powierzchni lepiej kompensuje wpływ zimnych przegród.
   
 • Szybszy i łatwiejszy rozruch instalacji, szybsza reakcja na zmiany temperatury zewnętrznej, lepsza współpraca z układem automatycznej regulacji.
   
 • Powstaje oszczędność energii spowodowana:
  -wzrostem sprawności kotłów,
  -zmniejszeniem strat ciepła w sieciach przewodów wody grzejnej,
  -zmniejszeniem strat ciepła przez powierzchnie przegród zewnętrznych, na których umieszczony jest grzejnik – zdecydowanie rośnie trwałość grzejnika i instalacji.

 

Zakup kotła

Kocioł należy wybierać tylko spośród kotłów dopuszczonych do stosowania w Polsce. Powinien mieć dopuszczenie UDT, atest energetyczny (GIGE -Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej – wydaje Departament Paliw i Energii Min. Przemysłu i Handlu), a także znak bezpieczeństwa B (wydaje Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie).
Ponieważ zakłada się, że zakup kotła stanowi inwestycję na co najmniej 20 lat, warto wybrać urządzenia sprawdzonych firm. Bardzo ważna jest łatwa dostępność serwisu.

Nie należy wybierać kotłów bardzo tanich w porównaniu z innymi, tego samego rodzaju i o zbliżonej mocy cieplnej. Jednostka kondensacyjna jest znacznie, nawet ponad dwukrotnie droższa od kotła konwencjonalnego, niskotemperaturowego tej samej mocy cieplnej. Przy zakupie tego typu urządzenia należy prosić o przedstawienie obliczenia czasu zwrotu poniesionych dodatkowo nakładów – pod postacią oszczędzonego paliwa.