EPS – płyty z polistyrenu ekspandowanego

Płyty powstają w efekcie wstępnego spienienia mikrogranulek polistyrenu. W procesie produkcji granulki łączą się w większy blok. Jest on następnie pocięty na pojedyncze płyty o konkretnych wymiarach. Wyprodukowany w taki sposób materiał jest porowaty i zawiera dużą ilość powietrza.

XPS – płyty z polistyrenu ekstrudowanego

Płyty XPS produkuje się, wtłaczając ulegający spienieniu granulat do wcześniej przygotowanej formy o odpowiednich wymiarach. Nie ma więc potrzeby późniejszego cięcia płyt, od razu otrzymujemy produkt o wymaganej szerokości, wysokości i grubości. W efekcie XPS cechuje się mniejszą porowatością niż styropian, a jego powierzchnia jest gładka.

Czym poza sposobem produkcji różnią się płyty EPS od XPS? Skupmy się na tym, co najbardziej liczy się dla inwestora – poszczególnych parametrach materiału.

Izolacyjność termiczna

Zarówno EPS jak i XPS to wysokiej jakości materiały termoizolacyjne, o niskim współczynniku przewodzenia ciepła. Minimalnie lepszy w tym względzie jest polistyren ekstrudowany. λ dla najpopularniejszych płyt XPS wynosi od 0,029 do 0,034 W/(m*K). EPS natomiast osiąga wartości współczynnika w przedziale 0,030 – 0,045 W/(m*K).

Izolacyjność akustyczna

Tutaj ogłaszamy remis. Zarówno styropian jak i styrodur cechują się bardzo słabą izolacyjnością akustyczną. Jedynym wyjątkiem mogą być płyty elastycznego styropianu podłogowego, którymi ocieplamy podłogi pływające. Tłumią one dźwięki nieco lepiej.

Odporność na ogień

Oba opisywane materiały są samogasnące. W płomieniu topią się i ulegają zwęgleniu. Po odjęciu płomienia gasną, nie podtrzymują ognia.

Odporność mechaniczna

XPS cechuje się bardziej zwartą strukturą i większą twardością niż styropian EPS. W efekcie jest zdecydowanie bardziej odporny na obciążenie, ściskanie, zginanie oraz uszkodzenia mechaniczne. W związku z tym (a także z nasiąkliwością) zaleca się stosowanie płyt XPS w izolacji poziomej podłogi na gruncie oraz izolacji pionowej fundamentów i podpiwniczenia.

Nasiąkliwość

Styrodur, ponownie ze względu na bardziej zwartą strukturę, charakteryzuje się znikomą chłonnością wody. Porowaty EPS chłonie wilgoć w większym stopniu.

Ile to kosztuje?

Najtańszy styropian EPS – o najgorszym współczynniku λ –  kosztuje ok. 150 zł/m3. Za materiał o współczynniku przenikania ciepła na poziomie 0,037-0,038 W/(m*K) zapłacimy ok. 200 zł/m3.

Istnieje również odmiana styropianu EPS z domieszką grafitu, cechująca się lepszym od „białego EPS” współczynnikiem λ. Kosztuje ona – w zależności od parametrów cieplnych – nawet do 300 zł/m3.

XPS natomiast jest dużo droższy. Ceny zaczynają od około 400 zł/m3 dla najsłabszych współczynników λ. Materiał najwyższej klasy może kosztować nawet 600 – 650 zł/m3. W związku z tym zaleca się stosowanie styroduru tylko tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność mechaniczna izolacji.

Opracowano na podstawie: Kalkulatory Budowlane, Zbudujmy Dom, Styronet.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.