Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje pożyczki dla małych firm w ramach projektów przyczyniających się do oszczędzania energii.

Pożyczka przeznaczona jest dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających dobrą kondycję finansową.

Energopożyczka jest rekomendowana m.in. przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii, Krajową Izbę Gospodarczą, Innosoft i Mitsubishi Electric. Jej wielkość może wynieść do 90 proc. wydatków na realizację projektu. ARP przeznaczyła na ten cel około 6,5 mln zł. W zasadzie jedynym kosztem pożyczki są odsetki oraz koszty załatwiania dokumentacji. Odsetki od pożyczek wynoszą tylko 5,26 proc. w skali roku.

Pożyczkę można otrzymać na:

  • ocieplenie budynku przedsiębiorstwa,
  • zakup kolektorów słonecznych,
  • wykonanie audytu energetycznego
  • zakup energooszczędnych urządzeń i nowoczesnych technologii (wysokosprawne silniki, napędy elektryczne, systemy oświetlenia)
  • zakup i instalację systemów sprężonego powietrza, kotłów do wytwarzania pary, odwadniaczy, systemów gospodarki parą, systemów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
  • nabywanie systemów systemów informatycznych (komputerów z oprogramowaniem) służących poprawie efektywności energetycznej i racjonalnemu zarządzaniu energią.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest fakt, że wszystkie projekty w ocenie Agencji muszą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w procesach produkcyjnych lub w oferowanych rodzajach usług. Muszą to być technologie nowoczesne. Przed udzieleniem pożyczki eksperci ARP analizują czy realizacja projektu przyczyni się do zaoszczędzenia zużycia energii.

ARP deklaruje ze swojej strony pomoc doradców w przygotowaniu potrzebnych dokumentów, bezpłatne rozpatrzenie wniosku o energopożyczkę. Po dostarczeniu kompletnej dokumentacji decyzja jest podejmowana w okresie do 2 tygodni. Nie jest pobierana prowizja za udzielenie pożyczki.

źródło: Gazeta.pl