Etapy produkcji styropianu:

1. spienianie
2. sezonowanie
3. blokowanie

Spienianie to proces, podczas którego zmiękczane są  granulki surowca poprzez podgrzewanie. Odbywa się to zwykle przy użyciu pary o temperaturze powyżej 90°C, a sam proces  trwa od 2 do 5 minut. W tym czasie granulki polistyrenu ekspandują, powiększając przy tym swoją objętość od 15 do 65 razy, w konskewencji czego tworzone są  cząstki pianki o zamkniętej strukturze. Po procesie spieniania bezpośrednio zachodzi proces schładzania spienionych cząstek.

Sezonowanie to kolejny etap produkcji styropianu, podczas którego cząstki spienionego polistyrenu ulegają obróbce  w przewiewnych silosach.  W drodze dyfuzji powietrza, przedostaje się ono do ich wnętrzna nadając przy tym odpowiednią stabilność.

Końcowy etap produkcji styropianu to blokowanie, które odbywa się na dwa sposoby:
1. wytwarzane są duże bloki styropianowe, które  następnie cięte są na płyty o odpowiedniej grubości.
2.wytwarzane są gotowe formy do spieniania w kształcie i o rozmiarach końcowego wyrobu.

Cały proces polega na tym, że granulki spienionego  polistyrenu wsypywane są do dużych prostopadłościennych form a następnie spieniane przy użyciu pary wodnej o temperaturze 110°C do 120°C. Bloki ulegają ostudzeniu, wyjmowane  są  z form i sezonowane. Ich cięcie odbywa się  przy użyciu urządzeń termicznomechanicznych. Dodatkowe profilowanie krawędzi jest realizowane poprzez frezowanie.

W przypadku stosowania metody drugiej bardzo ważne jest to, że nie wymaga ona obróbki krawędzi, co znacznie oszczędza czas produkcji styropianu.

Dużą zaletą styropianu jest jego mały ciężar (od 8 do 40 kg/m3), z tego względu łatwo można go transportować oraz przenosić na placu budowy. Charakteryzują się one doskonałymi parametrami mechanicznymi, wytrzymałością na ściskanie, oraz rozrywanie. Patrząc z punktu widzenia Producentów pojawia się problem wysokich kosztów transportu w stosunku do ceny materiału. Co w konsekwencji przekłada się na to, że transport styropianu na większe odległości przestaje być opłacalny.

Obecnie produkcja polistyrenu ekspandowanego (styropianu) odbywa się według następujących norm:

PN – EN 13163 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN – B 20132 – Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN – EN 13172 – Wyroby do izolacji Cieplnej – Ocena zgodności

http://producencistyropianu.pl