Już po raz drugi Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny współorganizuje jedną z  największych imprez biznesowych w Europie Środkowej. W dniach od 14 do 16 kwietnia zaprasza do Katowic na  Europejski Kongres Gospodarczy 2010.

Zaproszenie dotyczy szczególnie panelu przygotowanego przez Park – „Energetyka: odnawialne źródła energii” . Do debaty, która odbędzie się na terenie Euro-Centrum Parku, zaproszeni są polscy i zagraniczni goście. Otworzy ją Minister Środowiska, Andrzej Kraszewski, a moderatorem spotkania będzie Tadeusz Skoczkowski, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Wśród dyskutowanych zagadnień będą m.in. możliwości i najwłaściwsze kierunki rozwoju OZE w Polsce, bariery prawne, techniczne i administracyjne z tym związane oraz finansowanie projektów w energetyce odnawialnej. Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):

Bernard Błaszczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;
Wojciech Górecki – Kierownik, Katedra Surowców Energetycznych,  Akademia Górniczo-Hutnicza;
Maria Królikowska-Olczak – Kierownik, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet Łódzki;
Jan Mališ – Menadżer Działu Fuzje i Akwizycje, ČEZ, a.s.;
Krzysztof Prasałek – Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej;
Jan Rączka – Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
Andrzej Rejner – Dyrektor ds. Regulacji, Vattenfall Poland SA;
Bogusław Smólski – Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
Dariusz Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu, Tauron Polska Energia SA;
Marian Strumiłło – Wiceprezes Zarządu, Dalkia Polska SA;
Wiesław Wójcik – Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej;
Artur Zdybicki – Prezes Zarządu, Polenergia SA;
Krzysztof Żmijewski – Politechnika Warszawska, Społeczna Rada Konsultacyjna Energetyki;

Kontakt:
Paulina Michalska-Zielonka
Tel. 32/ 783 43 02
Kom. 663 966 074
e-mail: p.michalska@euro-centrum.com.pl
www.euro-centrum.com.pl

Więcej informacji:
http://www.euro-centrum.com.pl/news/pokaz/101/europejski-kongres-gospodarczy-2010-w-euro-centrum