Styropian stosowany jako materiał izolacyjny posiada wszystkie te cechy, które sprawiają że w ostateczności jest on bardzo dobrym izolatorem.

Wykorzystanie tego materiału zgodnie z jego przeznaczeniem, pozwala na uzyskanie bardzo dobrego docieplenia o nawet kilkudziesięcio letniej trwałości.

Podstawowymi zaletami styropianu, przemawiającymi na jego korzyść jest to, że nie starzeje się, nie butwieje oraz nie gnije a zatem nie znika on z biegiem lat.  Oczywiście dotyczy to styropianu zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. W przypadku odwrotnym, gdy nie jest on zabezpieczony stwierdzono, że styropian żółknie oraz kruszy się w miarę upływu czasu. Dlatego bardzo istotne jest, by płyty styropianowe, które są stosowane do dociepleń zewnętrznych były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych.

Znikanie styropianu jest zjawiskiem związanym ze specyficzną budową styropianu charakterystyczną dla tworzyw piankowych, a także z właściwościami polistyrenu  (wytrzymałość termiczna oraz odporność chemiczna). Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie  i topienie się materiału.

 

ZOBACZ TEŻ: Styropian jako ocieplenie przegród budowlanych.

Odporność styropianu na czynniki chemiczne przedstawione są  poniżej: 
Woda, woda morska, roztwory soli  –  Odporny
Najpowszechniejsze materiały budowlane, np. wapno, cement, gips, anhydryt   –  Odporny
Alkalia, takie jak ług potasowy, amoniak, woda wapienna  –   Odporny
Mydło, roztwory środków powierzchniowo-czynnych  –   Odporny
Kwas solny (35%)  –  Odporny
Kwas azotowy (do 50%)  –  Odporny
Kwas siarkowy (do 95%) –   Odporny
Słabe i rozcieńczone kwasy, kwas mlekowy, kwas węglowy, kwas humusowy (woda borowinowa)  –  Odporny
Sole, nawozy (saletra wapniowa, naloty na tynku, nalotyna metalu)  –  Odporny
Bitum  –  Odporny
Mleko –   Odporny
Olej silikonowy  –  Odporny
Alkohole, np. alkohol metylowy, alkohol etylowy (spirytus)  –  Odporny
Olej jadalny  –   Warunkowo odporny
Olej parafinowy, wazelina, olej do silników wysokoprężnych  –  nieodporny
Produkty ze smoły –   nieodporny
Zimny bitum i bitumiczna masa szpachlowa z rozpuszczalnikiem –   nieodporny
Rozpuszczalniki organiczne, takie jak aceton, octan etylu, benzen, ksylen, trójchloroetylen, czterochlorometan, terpentyna  – nieodporny
Nasycone węglowodory alifatyczne, np. cykloheksan, benzyna oczyszczona, benzyna lakowa   – nieodporny
Paliwo gaźnikowe (benzyna normalna i benzyna super).  –  nieodporny

Oddychalność ścian to zjawisko najczęściej tłumaczone jako proces dyfuzyjnego transportu pary wodnej przez budowlaną przegrodę. Proces ten jest korzystny z uwagi na ochronę pomieszczenia przed nadmierną wilgocią, która bardzo często prowadzi do rozwoju pleśni oraz grzybów.

W tabeli poniżej pokazana jest  zależność pomiędzy przepływem dyfuzyjnym pary wodnej przez ściany zewnętrzne a:
•    rodzajem izolacji cieplnej pomieszczeń,
•    emisją wilgoci w pomieszczeniu,
•    krotnością wymiany powietrza,
•    wilgotnością powietrza zewnętrznego.

 

Temperatura powietrza
zewnętrznego

Rodzaj izolacji
cieplnej

Wentylacja przeciętna
(0,8 h-1)

Wentylacja słaba
(0,3 h-1)

0°C

Styropian

0,5

1,5

Wełna mineralna

1,0

2,6

-20°C

Styropian

0,5

1,4

Wełna mineralna

0,9

2,4

Udział ściany jako przegrody w emisji masy pary wodnej na zewnątrz jest znikomy. Praktycznie w całości jest ona usuwana przez wentylację. Przy przeciętnie sprawnej wentylacji poprzez ściany zewnętrzne dyfunduje najwyżej 1% całkowitego strumienia masy pary wodnej. W szczególności zróżnicowanie strumienia pary wodnej przenikającej przez ściany nieocieplone i ocieplone styropianem wynosi do 4 g/h w odniesieniu do przeciętnego mieszkania. Jeszcze mniejszy jest wpływ temperatury powietrza zewnętrznego. Za nieprawidłowości w tym zakresie odpowiedzialny jest w  większości przypadków nie rodzaj materiału termoizolacyjnego.

Dyfuzja – przenikanie cząstek gazu (najczęściej pary wodnej) przez przegrodę budowlana.
Opór dyfuzyjny  – opór stawiany parze wodnej przez materiał przegrody, np. ściany czy stropodachu; przegrody o małym oporze dyfuzyjnym określa się jako „oddychające”.

http://producencistyropianu.pl
http://www.e-styropian.pl