Firma Sanitec KOŁO została wyróżniona tytułem „Firma Bliska Środowisku 2009”. Konkurs ma na celu promocję proekologicznych działań przedsiębiorstw, których polityka opiera się na ekologicznej strategii i prowadzona jest z troską o środowisko naturalne.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 18 marca 2010 roku podczas Gali Finałowej w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Kapituła Konkursu przyznała tytuł firmie Sanitec KOŁO, biorąc pod uwagę jej zachowania strategiczne promujące zasady Ekologicznej Odpowiedzialności Biznesu na wszystkich poziomach zarządzania. Wyróżnienie dla Sanitec KOŁO odebrał Krzysztof Czeboćko, Dyrektor Fabryki w Kole. Przyznanie tytułu uzależnione było od spełnienia przez firmę odpowiednich kryteriów. Ocenie podlegały m. in. zgodność działań przedsiębiorstwa z polskim i europejskim prawem środowiskowym, stosowanie innowacyjnych i proekologicznych rozwiązań w obszarze produktów oraz stopień realizacji proekologicznych przedsięwzięć. Konkurs przebiegał w kilku etapach, a jednym z nich był audyt przeprowadzony w firmie, weryfikujący funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego.

Program „Firma Bliska Środowisku” organizowany jest przez Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej pod honorowym patronatem Ministra Środowiska. Kapituła Konkursowa składa się z osób zaufania publicznego, ekspertów w zakresie zagadnień ekologicznych, m. in. przedstawicieli Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wpływ na przyznanie tytułu ma Komisja Konkursowa skupiająca przedstawicieli organizatorów, administratorów regionalnych i audytorów konkursu oraz patroni medialni.

– Cieszymy się, że proekologiczna polityka Sanitec KOŁO została doceniona przez jury konkursu „Firma Bliska Środowisku 2009”. Chcemy w dalszym ciągu rozwijać się i realizować innowacyjne projekty. Ponadto staramy się kształtować wrażliwość ekologiczną wśród naszych pracowników, klientów i partnerów handlowych – mówi Jacek Ciszewski, Kierownik ds. PR Sanitec Koło.

Firma Sanitec KOŁO od lat dba o to, aby jej działania były prowadzone w zgodzie ze środowiskiem. Do najbardziej znaczących projektów należy modernizacja systemu odpylania, która pozwoliła na ponad trzykrotne ograniczenie emisji pyłów w stosunku do 2005 roku. Dzięki specjalnym instalacjom zastosowanym w fabrykach produkcyjnych ciepło odpadowe z pieca tunelowego wykorzystywane jest do ogrzewania innych pomieszczeń. W ten sposób zmniejszyło się zużycie gazu grzewczego oraz emisja spalin do atmosfery. Ponadto zbudowano oczyszczalnię ścieków technologicznych oraz zmieniono kotłownię opalaną węglem brunatnym  na kotłownię gazowo-olejową.