Fundament płytowy – izolacja termiczna oraz jego zalety

Kilkukrotnie już zwracaliśmy uwagę, by etap projektowania własnego domu rozpocząć od wykonania badań wodno gruntowych.

Prawidłowo wykonana opinia geotechniczna jest ważny, gdyż pozwala określić warunki gruntowe przed posadowieniem. Z takiej opinii otrzymuje się informację na temat tego, na jakim poziomie zlokalizowane są wody gruntowe. Opinia zawiera przekroje geologiczne przez warstwy ziemi z wykonanych otworów, charakterystykę tych warstw z określeniem rodzaju gruntów i opinię na temat stanu faktycznego gruntu. Przypomnijmy, że koszt takich badań zawiera się w przedziale 600 – 1 500 zł.

Po wykonaniu takiego badania i zapoznaniu się z jego wynikami należy zdecydować o rodzaju posadowienia domu. Mamy do wyboru ławy fundamentowe, lub obecnie bardzo popularny fundament płytowy.

Fundament i jego wykonanie ma zasadnicze znaczenie dla trwałości i wytrzymałości budynku. Na fundamencie spoczywa cały ciężar stropów, ścian i dachu. To obciążenie fundament musi przekazać na grunt. Równocześnie, fundament jest najtrudniejszym do ocieplenia elementem budynku. Zadaniem izolacji fundamentowych (pionowych i poziomych) jest nie tylko ograniczenie strat ciepła do gruntu, ale również uniemożliwienie podciągania wilgoci z gruntu.

Co to jest płyta fundamentowa?

Płyta fundamentowa to wylewana na mokro mieszanka betonu zazbrojona stalowymi prętami (siatką) zgodnie z dokumentacją techniczną. Do jej wykonania wykorzystuje się podstawowe elementy szalunkowe. Zasadniczą różnicą między fundamentami tradycyjnymi, a płytą jest to że pod płytę fundamentową robi się płytszy wykop. Płytszy i mniej skomplikowany. Grubość płyty wynosi 25cm. W wyjątkowych sytuacjach, np przy posadowieniu budynku na gruntach wysadzinowych, grubość płyty powinna być odpowiednio większa.

Utrudnieniem, przy wykonywaniu tego typu fundamentu jest to, że przez zalaniem płyty, wszystkie media i wentylacja muszą być odpowiednio rozmieszczone. Liczy się dokładność i ich kompletność, gdyż po zalaniu betonem, stanu nie da się już poprawić.

Pamiętajmy, że pod ściany nośne wykonujemy dodatkowe zbrojenie! Takie prace powinno zlecić się firmie, która profesjonalnie zajmuje się robotami budowlanymi.

Wykonanie ław fundamentowych i fundamentu płytowego

Porównując wykonanie fundamentu płytowego do tradycyjnych ław fundamentowych różnice widać już na etapie samego tyczenia.


Te ułatwienia dotyczą bezpośrednio geodety, który tyczy naroża budynku, osie pod ściany konstrukcyjne i punkty wysokościowe.
Warto pamiętać, że oprócz tyczenia, geodeta powinien wykonać szkic tyczenia. Będzie on pomocny przyszłej firmie wykonawczej. Trzeba też zadbać o to, by geodeta potwierdził swoją pracę pierwszym wpisem do dziennika budowy. Za swoją pracę, geodeta policzy (w zależności od skomplikowania bryły budynku od około 800 zł to 1 700 zł.

Oprócz ułatwień dla geodety, płyta fundamentowa w stosunku do ław fundamentowych to:

 • krótszy czas wykonania prac ziemnych,
 • lepsza izolacja termiczna i łatwość jej wykonania
 • stabilność bryły
 • idealna na niestabilne grunty o małej nośności
 • dobrze sprawdza się na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych
 • zalecana na terenach szkód górniczych

Fundamenty płytowe w odróżnieniu od tradycyjnych ław fundamentowych można wykonywać powyżej głębokości przemarzania czyli w warstwie 50 – 80 cm poniżej powierzchni terenu.

Czas wykonania płyty fundamentowej, od rozpoczęcia robót ziemnych po wprowadzenie instalacji, wykonanie izolacji po zalanie to około 4-6 dni, zakładając powierzchnię płyty ok. 120m2.

Ocieplenie fundamentu płytowego

Pod płytę fundamentową, na warstwie chudziaka powinna znaleźć się warstwa termoizolacji o grubości minimum 15 cm.
Izolacja cieplna powinna być umieszczona pod płytą betonową jak i wokół jej krawędzi. Tylko w takim przypadku budynek będzie w całości odizolowany od zimnego gruntu i straty ciepła nie będą generowane.

Materiał do wykonania takiego ocieplenia powinien mieć dużą wytrzymałość na ściskanie i niską nasiąkliwość. Stosowane są więc styropian EPS 200 – najlepiej o podwyższonej odporności na wodę lub polistyren ekstrudowany (XPS). Polistyren XPS jest lepszy, bo ma większą wytrzymałość na ściskanie oraz mniejszą nasiąkliwość

Hydroizolacja

W przypadku płyty fundamentowej, warstwę hydroizolacji układa się na warstwie ocieplenia, a czasem także pod nim. Polecanymi materiałami są tu grube hydroizolacyjne folie polietylenowe lub membrany EPDM. Jeśli dom nie jest zbyt duży, hydroizolację płyty można wykonać z folii układanej w jednym kawałku (dwie warstwy) lub z jednej warstwy membrany EPDM.
Nie należy łączyć folii – powstają wtedy mostki termiczne.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na warstwie chudego betonu jest proste i szybkie. Ważne, by folię układać z zachowaniem odpowiedniego zakładu i wywinięcia na boki.
Mimo, iż jest to czynność prosta i szybka, bardzo istotna jest dokładność wykonania poszczególnych warstw izolacji, szczelność i prawidłowe rozmieszczenie instalacji wewnętrznych.

Warto wiedzieć, że w przypadku płyty fundamentowej można zrezygnować z materiału hydroizolacyjnego. Należy jednak spełnić pewien warunek.

Fundamenty muszą mieć konstrukcję monolityczną, a do ich budowy trzeba użyć betonu wodoszczelnego – oznaczanego W4, W6, W8.

Taka mieszanka jest nieco droższa od zwykłej. 1 m3 betonu C20/25 kosztuje 200 zł, a beton klasy W8 ok. 240 zł/m3. (Bez kosztów pompy)

Koszty wykonania fundamentu dla budynku o powierzchni około 120 m2, posadowionego na gruntach stabilnych.

KOSZTY*

FUNDAMENT TRADYCYJNY

FUNDAMENT PŁYTOWY

Prace geodezyjne  ok. 1200 zł  brutto Prace geodezyjne ok. 1200 zł  brutto
Roboty ziemne ok. 3 100 zł brutto Roboty ziemne ok. 3 500 zł brutto
Warstwy:

 • chudziak
 • ławy betonowe
 • ściany fundamentowe

KOSZT 19 700 zł brutto

Warstwy:

 • beton C25/30
 • zbrojenie

KOSZT: 21 000 zł brutto

Izolacje:

 •  termiczne
 • hydroizolacje ławy i ściany

KOSZT 5 500 zł brutto

Izolacje:

 • termiczne podpłytowe
 • obwodowe, krawędziowe
 • hydroizolacje

KOSZT 16 800 zł brutto

Podłoga na gruncie, warstwy zasypowe:

 • piasek
 • hydroizolacja
 • ocieplenie styropianem
 • beton

KOSZT 24 00 zł brutto

Wykonanie przepustów instalacji wodno-
kanalizacyjnych

KOSZT 2 700 zł brutto

SUMA: 53 500 zł brutto SUMA: 45 200 zł brutto
Czas wykonania: 3 tygodnia Czas wykonania: 7 dni

*powyższe koszty nie stanowią oferty marketingowej, są kosztami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie ofert firm wykonawczych

Na podstawie powyższych, orientacyjnych wyliczeń łatwo zauważyć, że fundament płytowy jest nieco tańszy od fundamentów tradycyjnych. Dodatkowym atutem jest czas – płyta fundamentowa jest gotowa w zaledwie 7 dni.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że płyta fundamentowa jest dedykowana budynkom bez podpiwniczenia.

Redakcja Termomodernizacja