Od tego dnia każdy z producentow ma obowiązek dołączać do urządzenia etykietę energetyczną, na ktorej poza klasą efektywności energetycznej znajdują się także inne istotne informacje. Jedną z nich jest poziom mocy akustycznej wyrażany w dB(A), zmierzony w pomieszczeniu (jeżeli dotyczy urządzeń montowanych wewnątrz budynku, np. kotły Vitodens, pompy ciepła Vitocal 300-G itd) i na zewnątrz (jeżeli dotyczy urządzeń montowanych poza budynkiem, np. Vitocal 200-S, Vitocal 300-A AWO-AC itd).

Wiarygodne źródło wartości mocy akustycznej urządzeń

Na stronie Niemieckiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (BWP), a więc starszego brata Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pompa Ciepła (PORT PC), udostępniony został kalkulator hałasu generowanego przez pompy ciepła typu powietrze/woda. Strona jest responsywna, a więc można ją otworzyć na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową. Zawarty na stronie kalkulator pozwala na wybór modelu pompy ciepła spośród 35 zrzeszonych w stowarzyszeniu firm.

Wynikiem wskazania modelu jest wyświetlenie informacji o:
1. mocy akustycznej zgodnie z wymogami ErP (a więc wartość identyczna z etykietą energetyczną)
2. mocy akustycznej maksymalnej
3. mocy akustycznej maksymalnej, podczas gdy aktywna jest funkcja nocnej redukcji Hałasu

Kalkulator ciśnienia akustycznego dla różnych warunków zabudowy pompy ciepła

Na tej samej stronie internetowej, poniżej tabeli z wartościami mocy akustycznej dla wybranej pompy ciepła, zamieszono kalkulator do obliczania ciśnienia akustycznego dla różnych warunków zabudowy pompy ciepła. Obliczone ciśnienie akustyczne odnoszone jest następnie do maksymalnych, dopuszczalnych wartości na granicy działki. Wartości odnoszą się tutaj do przepisów niemieckich, jednak są one zbieżne z polskimi.

Zgodnie z nimi Właściciel jest zobligowany do zachowania na granicy działki hałasu poniżej poziomu określonego w „Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”.

Wszystkie pompy ciepła firmy Viessmann spełniają warunki stawiane nisko- i średniotemperaturowym pompom ciepła, w związku z czym warunki badania stosuje się jak dla urządzeń średniotemperaturowych.

Źródło: Akademia Viessmann