Na początku musimy zwrócić uwagę na to, że hałas występujący w instalacji w ogóle nie powinien mieć miejsca, a jeśli występuje, jest najczęściej wynikiem błędów popełnionych przez ekipę montującą system centralnego ogrzewania lub może być nawet konsekwencją niedopatrzenia powstałego już na etapie projektowym.

Hałas w rurach – zbyt szybki przepływ?

Dźwięki dobiegające z okolic instalacji C.O. są związane przeważnie z przekroczeniem dopuszczalnych prędkości przepływu wody w przewodach i innych elementach systemu. Każdy materiał ma w swojej charakterystyce podane graniczne wartości prędkości przepływu i stosowanie się do tych wytycznych pozwala na uniknięcie szmerów, które mogą być bardzo męczące zwłaszcza w nocy. Kiedy prawidłowa prędkość przepływu wody nie jest zachowana, wówczas ciśnienie w instalacji nie jest ustabilizowane, a odzwierciedleniem tej destabilizacji jest słyszalny w rurach hałas. Dlatego podstawową kwestią przed wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, powinno być dokładne obliczenie wartości dopuszczalnych przepływów wody. Zagwarantuje to cichą pracę całej instalacji.

Zapowietrzona instalacja

Hałas w instalacji C.O. może być również spowodowany zapowietrzeniem instalacji. Za szum czy bulgot odpowiada powietrze, które przedostając się do instalacji, zaburza jej pracę. Należy dbać o to, aby grzejniki i rury systemu grzewczego w całości były wypełnione wodą – systematycznie kontrolując i odpowietrzając instalację. Jeśli w naszej instalacji znajdują się odpowietrzniki automatyczne, należy sprawdzić ich działanie, ponieważ grzejnik może nie być odpowietrzany ze względu na ich awarię i w ten sposób będą gromadziły się w instalacji duże ilości powietrza. Jak sprawdzić czy zawór automatyczny jest sprawny? Wystarczy zdjąć z niego zaślepkę i przez otwór nacisnąć na iglicę zaworu (najlepiej użyć do tego cienkiego drucika) – jeśli wypłynie z niego woda, wszystko działa jak należy.

konserwacja instalacji

źródło: Shutterstock

Sprawdź stan źródła ciepła

Kiedy wymiennik ciepła w kotle ulegnie zakamienieniu i zanieczyszczeniu, również może stać się to przyczyną uciążliwych hałasów. W takim wypadku należy zastosować bezkwasowe preparaty, które oczyszczają całą instalację z kamienia i wszelkich zanieczyszczeń.

Czasami może zdarzyć się, że hałas jest generowany przez urządzenie grzewcze, które albo wpada w rezonans przez obluzowanie konstrukcji lub ma wbudowane elementy ruchome, takie jak wentylator, powodujące drgania kotła. Sposobem na przeciwdziałanie jest montaż przekładki dźwiękochłonnej między kotłem a przewodami C.O. oraz podłożenie pod kocioł maty z korka lub gumy, która skutecznie będzie tłumić wszelkie drgania.

Inne sposoby na hałas

Właściwe dobranie przepływu, odpowietrzenie czy oczyszczenie instalacji – na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby eliminować dokuczliwe szmery:

  • zastosować do rur uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego,
  • sprawdzić czy rury instalacji nie są zbyt sztywno zamocowane, a wibracje instalacji nie przenoszą się na konstrukcję budynku,
  • skontrolować czy wszystkie urządzenia są odpowiednio dobrane, czy nie zostały zastosowane zamienniki o innych parametrach (np. ciśnienia),
  • sprawdzić czy ustawienie wszystkich zaworów jest prawidłowe, czy coś nie uległo poluzowaniu,
  • polecane jest także mocowanie rur do ścian nośnych, a nie działowych.

Ponadto, izolacja termiczna w postaci piankowych opasek na rury przyczyni się również do izolacji akustycznej ściany.

Opracowała: Ewelina Podlewska