Wielu ludzi skarży się na hałas dobiegający z instalacji centralnego ogrzewania. Szmery, gwizdy, czy szumy to dźwięki, które po czasie stają się bardzo uciążliwe dla domowego zacisza. Czym spowodowany jest ten hałas?

 

Na początku musimy zwrócić uwagę na to, że hałas występujący w instalacji w ogóle nie powinien mieć miejsca, a jeśli występuje, jest najczęściej wynikiem błędów popełnionych przez ekipę montującą system centralnego ogrzewania lub może być nawet konsekwencją niedopatrzenia powstałego już na etapie projektowym.

Dźwięki dobiegające z okolic instalacji C.O. są związane przeważnie z przekroczeniem dopuszczalnych prędkości przepływu wody w przewodach i innych elementach systemu. Każdy materiał ma w swojej charakterystyce podane graniczne wartości prędkości przepływu i stosowanie się do tych wytycznych pozwala na uniknięcie szmerów, które mogą być bardzo męczące zwłaszcza w nocy. Kiedy prawidłowa prędkość przepływu wody nie jest zachowana, wówczas ciśnienie w instalacji nie jest ustabilizowane, a odzwierciedleniem tej destabilizacji jest słyszalny w rurach hałas. Dlatego podstawową kwestią przed wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania, powinno być dokładne obliczenie wartości dopuszczalnych przepływów wody. Zagwarantuje to cichą pracę całej instalacji.

Hałas w instalacji C.O. może być również spowodowany zapowietrzeniem instalacji. Za szum czy bulgot odpowiada powietrze, które przedostając się do instalacji, zaburza jej pracę. Należy dbać o to, aby grzejniki i rury systemu grzewczego w całości były wypełnione wodą – systematycznie kontrolując i odpowietrzając instalację. Jeśli w naszej instalacji znajdują się odpowietrzniki automatyczne, należy sprawdzić ich działanie, ponieważ grzejnik może nie być odpowietrzany ze względu na ich awarię i w ten sposób będą gromadziły się w instalacji duże ilości powietrza. Jak sprawdzić czy zawór automatyczny jest sprawny? Wystarczy zdjąć z niego zaślepkę i przez otwór nacisnąć na iglicę zaworu (najlepiej użyć do tego cienkiego drucika) – jeśli wypłynie z niego woda, wszystko działa jak należy.

Kiedy wymiennik ciepła w kotle ulegnie zakamienieniu i zanieczyszczeniu, również może stać się to przyczyną uciążliwych hałasów. W takim wypadku należy zastosować bezkwasowe preparaty, które oczyszczają całą instalację z kamienia i wszelkich zanieczyszczeń.

Czasami może zdarzyć się, że hałas jest generowany przez urządzenie grzewcze, które albo wpada w rezonans przez obluzowanie konstrukcji lub ma wbudowane elementy ruchome, takiej jak wentylator, powodujące drgania kotła. Sposobem na przeciwdziałanie jest montaż przekładki dźwiękochłonnej między kotłem a przewodami C.O. oraz podłożenie pod kocioł maty z korka lub gumy, która skutecznie będzie tłumić wszelkie drgania.

Właściwe dobranie przepływu, odpowietrzenie czy oczyszczenie instalacji – na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby eliminować dokuczliwe szmery?

  • Zastosować do rur uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego
  • Sprawdzić czy rury instalacji nie są zbyt sztywno zamocowane, a wibracje instalacji nie przenoszą się na konstrukcję budynku
  • Skontrolować czy wszystkie urządzenia są odpowiednio dobrane, czy nie zostały zastosowane zamienniki o innych parametrach (np. ciśnienia)
  • Sprawdzić czy ustawienie wszystkich zaworów jest prawidłowe, czy coś nie uległo poluzowaniu

Polecane jest także mocowanie rur do ścian nośnych, a nie działowych. Ponadto, stosując izolację termiczną w postaci piankowych opasek na rury, przyczyni się ona również do izolacyjności akustycznej ściany.

Opracowała: Ewelina Podlewska – Termo24.pl