Celem programu Czyste Powietrze jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w skali ogólnokrajowej. Mimo iż na początku zasady programy były zbyt skomplikowane, urzędnicy NFOŚiGW cały czas modernizują i upraszczają program czynią go coraz bardziej przyjaznym. Warto przypomnieć, że od lipca 2019 r. w realizację programu zostały włączone gminy na podstawie podpisywanych porozumień o współpracy, w efekcie czego sieć dystrybucji zadań realizowanych w ramach Programu została poszerzona na podstawie podpisanych porozumień o 724 gminy. Osoby, które nie mogą poradzić sobie z wnioskiem samodzielnie mogą skorzystać z pomocy gminnych urzędników.

Co więcej, duże zmiany w programie ogłoszono 15 maja 2020 roku – wszystko po to, by usprawnić program. Czyste Powietrze 2.0 – bo tak nazwano tą dużą zmianę zasad ma zapewnić przyśpieszenie ubiegania się do dofinansowania termomodernizacji lub wymiany kopciucha.

Oto 10 najważniejszych zmian wprowadzonych w programie priorytetowym.

  • uproszczenie zasad przyznawania dotacji
  • skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
  • uproszczenie wniosku o dotację
  • możliwość składania wniosków online
  • włączenie banków w program
  • włączenie gmin w program
  • integracja z programem Mój Prąd
  • poziomy dotacji powiązane z efektem ekologicznym (bonus za niskoemisyjność i odnawialność)
  • dotacje na termomodernizację dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła
  • możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet już zakończonych).

21 października 2020 r. uruchomiono nabór do II części programu Czyste Powietrze 2.0, dedykowanej beneficjentom uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania, z dotacją do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji inwestycji o 7 tys. zł więcej w stosunku do podstawowego poziomu dofinansowania, czyli w sumie maksymalnie 37 tys. zł.

– To rozwiązanie dla gospodarstw wieloosobowych o dochodach miesięcznych netto do 1400 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych – do 1960 zł – tłumaczy w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich Ireneusz Zyska – pełnomocnik rządu ds. OZE.

Czyste Powietrze – 185 tys. wniosków

Wiceminister klimatu i środowiska poinformował, że według stanu na 4 grudnia 2020 r. złożono ponad 185 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 3,4 mld zł. Sygnowano ponad 152 tys. umów na kwotę ponad 3,3 mld zł. Z redakcyjnych wyliczeń wynika, że od 2018 r. wykorzystano ok. 3,3 proc. budżetu przeznaczonego na program Czyste Powietrze.

Pomimo programów rządowych udzielających wsparcia inwestycjom na rzecz redukcji niskiej emisji tj. wymianie źródeł ciepła czy montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych, w dalszym ciągu nie widać znaczącej poprawy w jakości powietrza w okresie grzewczym. W przypadku mrozów aplikacje smogowe pokazują na czerwoną głównie centralną i południową część Polski. Przed nami jeszcze sporo do zrobienia.

Opracowano na podstawie: GLOBEnergia.pl

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.