Dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze będziemy otrzymywać w zależności od zaklasyfikowania do poszczególnych grup dochodowych. Wysokość dochodu będziemy wyliczać i podawać na etapie wniosku o dofinansowanie. I na tej podstawie będzie przyporządkowana wysokość dofinansowania. Przy dochodzie do 600 zł/os można będzie uzyskać nawet 90 % dofinansowania w formie dotacji. A brakujące 10 % uzupełnić z własnych środków lub dostać wsparcie w formie pożyczki na brakujące 10%. Jeżeli nasze koszty inwestycji będą bardzo wysokie to pożyczka może wynosić nawet więcej niż 10 % pod warunkiem, że będą to koszty wymienione w Programie jako kwalifikowane.

 

Intensywność dofinansowania Czyste powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.