Porozumienie

7 maja 2021 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy NFOŚiGW oraz ARMiR, które dotyczy wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym kraju. W ten sposób powiększyło się grono partnerów Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW upowszechniających wiedzę o przyczynach zanieczyszczeń powietrza oraz negatywnych konsekwencji tego zjawiska dla zdrowia ludzi i środowiska. Minister klimatu Michał Kurtyka powiedział, że resort liczy na owocną współpracę z ARiMR-em, szczególnie w zakresie informowania mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dofinansowania wymiany tzw. kopciuchów i termomodernizacji domów jednorodzinnych w ramach dwóch rządowych programów Czyste Powietrze i Stop Smog.

Prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski podkreślił, że ARMiR to doskonały kanał dotarcia także z pełną ofertą programową, której beneficjentami mogą być m.in. rolnicy, mieszkańcy wsi, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Informacje będą dotyczyć także innych przedsięwzięć finansowanych przez NFOŚiGW np. rozwój OZE w rolnictwie w ramach programu Agroenergia Wzajemna wymiana informacji, spotkania ekspertów, wspólne konferencje i wydarzenia to tylko niektóre plany na współpracę Narodowego Funduszu oraz Agencji.

Informacje o antysmogowych programach na stronach ARMiR

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda podkreślił, że obszary wiejskie zamieszkuje ponad 40 proc. ludności Polski. Wyrównanie szans rozwoju i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich to jeden z głównych celów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podpisane porozumienie jest przykładem zaangażowania różnych środków finansowych na rzecz rozwoju wsi.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Instytucja oferuje beneficjentom pomoc w ramach licznych programów i działań, które przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Są to m.in.: wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska oraz inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Prezes ARiMR Halina Szymańska poinformowała, że agencja we współpracy z NFOŚiGW chce postawić na narzędzia cyfrowe. W planie jest rozszerzenie zakresu udostępnianych informacji o te dotyczące pomocy oferowanej przez inne instytucje państwowe jak MKiŚ czy NFOŚiGW. W tym celu zostanie uruchomiona na portalu internetowym Agencji specjalna podstrona, która będzie poświęcona udzielanemu przez NFOŚiGW wsparciu, z którego mogą skorzystać także rolnicy i mieszkańcy wsi.

Podczas konferencji Szymańska powiedziała, że na ten moment ARMiR zaczyna współpracę od funkcji przekazywania informacji, jednak trwają już rozmowy co do ewentualnego tworzenia biur powiatowych.

W programie Czyste Powietrze złożono rekordową liczbę wniosków

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.