W budynkach, w których istotną rolę odgrywa izolacja akustyczna, czyli w: biurach, centrach konferencyjnych, aulach czy salach koncertowych ale przede wszystkim w domach gdzie natężenie hałasu zewnętrznego jest wysokie warto zadbać o dobrą izolację akustyczną.

Mając na uwadze to, że przeznaczenie pomieszczeń może ulegać częstym zmianom, które trudno przewidzieć, warto zabezpieczyć się na początkowym etapie inwestycji i wykonać optymalną izolację wszystkich ścianek działowych w budynku, przy pomocy najnowocześniejszy dostępnych na rynku materiałów. Z punktu widzenia ochrony przed hałasem bardzo ważne jest właściwe postrzeganie tego zagadnienia przez osoby podejmujące decyzje w procesie inwestycyjnym.
Wybierając materiał do wykonania izolacji akustycznej ścianek działowych w budynkach komercyjnych powinno się wziąć pod uwagę kilka bardzo istotnych czynników.
 
W pierwszej kolejności należy sprawdzić parametry dźwiękochłonności danego materiału. Podstawowym parametrem charakteryzującym właściwości dźwiękochłonne wyrobów budowlanych jest pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku, który przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1. Wartość 1 oznacza, że dźwięk został w całości pochłonięty, zaś 0, że nastąpiło całkowite odbicie. Bardzo istotna jest też trwałość użytego materiału – wełna skalna nie osiada z czasem i zachowuje stabilność wymiarową przez długi czas – eliminuje to ryzyko powstawania szczelin i zapewnia ciągłość izolacji. Wełna skalna, dzięki swojej elastycznej strukturze, szczelnie wypełnia konstrukcję – gwarantuje to doskonałą izolacyjność akustyczną, a dzięki temu, że jest niepalna także odporność ściany na ogień.
Ważne jest, aby ścianę działową budować z obustronną dylatacją podłogi pływającej, czyli bezpośrednio na stropie. Przed montażem spód profili poziomych powinno się podkleić samoprzylepną taśmą akustyczną, zapobiegającą przenoszeniu drgań z konstrukcji na otaczające elementy podłoża. Dzięki optymalnej sztywności płyt wełny moża montować je bez wykorzystania dodatkowych zamocowań, co w znaczący sposób przyspiesza i ułatwia wykonanie całej ściany.
 
Źródło: ROCKWOOL