Izolacja rurociągów grzewczych przy użyciu dostępnych na rynku otulin izolacyjnych nie jest trudna. Wymaga jednak sporo precyzji i podstawowej wiedzy. Umiejętności manualne to indywidualna cecha każdego z nas, a wiedzę możemy szybko uzupełnić.

Izolacja rurociągów – podstawowe zasady

Temperatura izolowanego obiektu w trakcie instalacji nie powinna być niższa niż 5oC. Temperaturę materiału izolacyjnego za to należy dostosować do temperatury otoczenia. Aby zapewnić prawidłowe działanie kleju, powierzchnie otulin, które przygotowujemy do połączenia, należy odpylić i odtłuścić. Poza tym, wszelkie złącza, elementy wsporników itp. powinny ściśle do siebie przylegać. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko powstania mostków cieplnych. Wykorzystując otuliny o większych średnicach, miejsce łączenia warto umieścić w dole rurociągu.

Montaż dostępnych na rynku otulin rurociągów nie będzie wymagał specjalistycznych narzędzi. Cięcia wykonamy ostrym nożem. Szeroka gama dostępnych wymiarów izolacji pozwala zminimalizować ilość łączeń, co redukuje ryzyko powstawania mostków cieplnych.

izolacja rurociągów

źródło: PAROC

Otulina tradycyjna

Wszystkie standardowe otuliny posiadają odpowiednie podłużne nacięcia, które ułatwiają prawidłowy montaż. Kluczem do wysokiej jakości izolacji jest w tym wypadku jak najlepsze zabezpieczenie nacięć.

Pierwszym sposobem na połączenie otuliny jest wykorzystanie taśmy. Podłużne powierzchnie należy mocno do siebie docisnąć. Następnie, po usunięciu z taśmy powłoki papierowej, należy zagiąć tę zakładkę, która ma zostać przyklejona do złącza. Dociskając złącze, uważajmy by nie naciągać taśmy.

Zakładkę pokrycia możemy również docisnąć do przeciwległej powierzchni przy pomocy żelazka zgrzewającego – tak, aby pokrycie z klejem po podgrzaniu przylgnęło do przeciwległej powierzchni. Następnie unosimy żelazko, by pozwolić na schłodzenie kleju, jednocześnie nie puszczając przylegających powierzchni. Przez cały czas sprawdzamy, czy zakładka pokrycia na przeciwległej powierzchni nie marszczy się.

izolacja rurociągów

źródło: PAROC

Otulina z zakładką samoprzylepną

Na rynku dostępna jest również izolacja rurociągów wyposażona w specjalne zakładki samoprzylepne ułatwiające wykonanie szczelnego połączenia. Przykładem może być tutaj PAROC Hvac Section AluCoat T. Montaż rozpoczynamy od odgięcia zakładki, rozgięcia otuliny i nałożenia jej na rurociąg. Miejsce przyklejenia zakładki powinno być czyste i suche.

Następnie dociskamy mocno do siebie powierzchnie wzdłuż rozcięcia, usuwamy z zakładki papierową taśmę zabezpieczającą, a następnie nie naciągając taśmy, dociskamy mocno jej końcówkę. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione ryzyko skraplania się pary wodnej, dodatkowo należy zakleić połączenie wzdłużne taśmą.

Zabezpieczenia dodatkowe

Fachowcy zalecają, by zamontowaną otulinę zabezpieczyć dodatkowo na jeden z podanych sposobów:

  • „tapelock” – z wykorzystaniem taśmy klejącej, którą obklejamy otulinę dookoła tak, aby końcówki pozostały nieprzyklejone – sklejamy je w taki sposób by pozostał jeden dłuższy koniec, który przyklejamy do taśmy,
  • z użyciem drutu wiązałkowego – zawijanego dookoła otuliny w pętlach lub spiralnie,
  • z wykorzystaniem opasek plastikowych lub stalowych.

Łączenie dwóch otulin wykonujemy zawsze metodą „tapelock”.

izolacja rurociągów

Metoda „tapelock”
źródło: PAROC

Zgięcia, trójniki…

Izolację trójników wykonujemy, przycinając otuliny na wymiar, a następnie zaklejając połączenie taśmą. Wykończenie końcówki możemy wykonać przy pomocy manszet lub taśmy aluminiowej. Wszelkiego rodzaju kolana możemy zabezpieczać przy użyciu odpowiednio dociętych otulin do rurociągów prostych. Jest to jednak ryzykowne, ze względu na możliwość powstawania mostków cieplnych. Eksperci zalecają użycie dostępnych na rynku gotowych izolacji przeznaczonych do tego celu.

Źródło: PAROC.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.