Współczynnik przenikania ciepła przez przeciętne okno o pojedynczym szkleniu wynosi 5 W/m²K. Gdy jednak dołożymy dodatkową szybę, wytwarzając w ten sposób warstwę powietrza pomiędzy szybami, współczynnik zmniejsza się do 3 W/m²K.

To oczywiście oznacza efektywne oszczędności ciepła i wydatków na ogrzewanie.

Nieco teorii przenoszenia ciepła
Ruch ciepła jest spowodowany istnieniem różnicy temperatur pomiędzy przegrodami (mediami). Ta różnica temperatur jest siłą napędową procesu przenoszenia ciepła. Każda przegroda posiada swój opór cieplny (opór ruchu ciepła); im większy opór, tym wolniej ciepło wędruje. Współczynnik przenikania ciepła jest odwrotnie proporcjonalny do wartości tego oporu – wynika stąd, że przy dużym oporze współczynnik ten jest niski; ze względu na oszczędności – najlepiej, kiedy mała ilość ciepła przenika przez przegrodę (okno) – najkorzystniejsza jest sytuacja, kiedy współczynnik przenikania ciepła jest jak najmniejszy.

Sposób na izolację
Bardzo duży wpływ na wielkość oporu cieplnego ma obecność nieruchomej, niezbyt grubej warstwy powietrza (ogólnie – gazów); warstwa taka jest idealnym izolatorem. Jeśli warstwa ta byłaby duża, istnieje ryzyko pojawienia się wirów (ruchu gazów), co całkowicie zmienia sposób przenoszenia ciepła przez warstwę – na dużo mniej korzystny dla instalatora sposób. Występujące w oknach, pomiędzy szybami, warstwy powietrza mają grubości ok. 10-200 mm.

Folia okienna
Gdy jednak nie zamierzamy wymieniać okna na nowe, z podwójnym szkleniem, istnieje prostszy i tańszy sposób na minimalizację wydatków na ogrzewanie. Na ramę okienną nakleja się specjalną folię, która w bardzo prosty i szybki sposób stworzy jedną lub nawet dwie warstwy powietrza.

Folia okienna (patent kanadyjski) jest cienka i przezroczysta, pod wpływem gorącego powietrza napręża się i staje się zupełnie niewidoczna. Nie zniekształca obrazu i nie zmienia kolorów widzianych przez okno. Dwustronnie klejącą folię nakleja się na umyte okno; łatwo można ją naprężyć kierując strumień ciepłego powietrza np. z suszarki do włosów. Zaleca się użycie folii nie tylko w zimie; izolacja cieplna działa bowiem w dwie strony – nie tylko nie przepuszcza zimnego powietrza do pomieszczenia, ale i gorącego z zewnątrz w lecie. Folia okienna dodatkowo chroni przed hałasem – poprzez warstwę powietrza tłumi dźwięki pochodzące z ulicy.

W razie potrzeby, folię można łatwo usunąć. Łatwo się odkleja i nie zostawia śladów, bez względu na materiał z którego wykonane są ramy okienne.

Cena rolki folii okiennej – z 25mb, w zależności od szerokości (100-150 mm) to ok. 300-350zł.

Na podstawie artykułu „Dodatkowa szyba”, „Magazyn instalatora” nr 9 (85), wrzesień 2005