Czasy kiedy wentylacja polegała na otwarciu okna już dawno odeszły, obecnie coraz częściej można spotkać rozwiązania pozwalające na ograniczenie zbędnych strat powietrza i automatyzację procesu wentylacji pomieszczeń.

Poniżej przedstawiony został przykład rozmieszczenia elementów wentylacji mechanicznej higrosterowanej.

1. Nawiewnik higrosterowany zamontowany w górnej części okna zapewnia – dopływ powietrza uzależniony jest od poziomu wilgoci w pomieszczeniu.
2. Kratka higrosterowana z czujnikiem ruchu steruje strumieniem usuwanego powietrza, maksymalizując go w momencie korzystania z pomieszczenia.
3. Kratka higrosterowana – ilość usuwanego powietrza jest zależna od wskaźnika poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu.
4. Wentylator zbiorczy wyciągowy umożliwia usunięcie powietrza z łazienki, WC, kuchni oraz schowka.
5. Drzwi łazienkowe oraz drzwi do WC i schowka w dolnej części powinny być wyposażone w otwory umożliwiające przepływ powietrza.
6. Dostarczanie powietrza do kotłowni odbywa się poprzez otwór nawiewny umieszczony nad posadzką.
7. Powietrze z kotłowni może być usuwane w sposób grawitacyjny, przewodem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach.
8. Pomieszczenie kotłowni powinno być odcięte od pozostałej części domu szczelnymi drzwiami uniemożliwiającymi przepłynięcie powietrza do części wentylowanej mechanicznie.
9. Zastosowanie przewodów elastycznych może ułatwić podłączenie jednostki wyciągowej z kratkami higrosterowanymi.
10. Zanieczyszczone powietrze odprowadzane jest ponad dach.