Ocieplenie ściany murowanej jest już powszechnie znane i większość ekip murarskich oferuje również wykonanie izolacji wymurowanej ściany. Jak powinno wyglądać ocieplenie w przypadku ściany szkieletowej?

 
1. Drewniany szkielet należy najpierw zaimpregnować środkiem eliminującym działanie wilgoci i szkodników.
 
2. Montaż szkieletu wykonujemy z rozstawem do 0,5 cm mniejszym niż wymiar płyty wełny mineralnej. Wciśniętą w ruszt płytę mocujemy łącznikiem.
 
3. W przypadku szkieletu składającego się głównie ze słupków dodatkowo powinno się zamontować łaty poziome (listwy) w odstępie co 3,0 m.
 
4. Płyty mocujemy szczelnie i jednowarstwowo.
 
5. Przy rozstawach słupków czy listew szkieletu większych niż wymiar płyty zachodzi konieczność układania w ruszt kilku płyt obok siebie. Należy wówczas zwiększyć ilość łączników mocujących do ściany.
 
6. Montaż płyt wykonuje się od najniższego poziomu szkieletu, przemieszczając się ku górze.
 
7. Płyty mocujemy łącznikami z talerzykami o średnicy równej 60 mm.
 
8. Pozostawiamy około 1,5 cm pionową szczelinę powietrzną. Uzyskujemy ją np. przez przybicie do rusztu ustawionych pionowo desek.
 
9. Zapewniamy ciągłą wentylację ściany, pozostawiając otwory lub szczeliny wlotowe nad terenem i wyloty pod okapem budynku.
 
10. W celu eliminacji termicznych mostków liniowych, zminimalizowania przekrojów elementów rusztu lub uzyskania docelowo jednakowej płaszczyzny montowanej okładziny zewnętrznej stosujemy w konstrukcji rusztu klocki dystansowe lub nierdzewne, ogniowo ocynkowane elementy stalowe typu U, zwane wieszakami, które montujemy w pionie co 60-70 cm.
 
11. Nawiercamy w płycie wiórowej OSB otwory 18-20 mm wg siatki kwadratu 25 x 25 cm. Pozwala to, mimo stosowania paroizolacji, na swobodne i ciągłe odprowadzanie pary wodnej, która zawsze przenika z wnętrza domu. Usuwamy w ten sposób źródło korozji szkieletu drewnianego lub stalowego.
 
12. Od wewnętrznej strony najcześciej stosuje się płyty kartonowo – gipsowe, a od zewnątrz np. deskowanie.
 
Źródło: ROCKWOOL