Poniżej przedstawiamy instrukcję jak wyliczyć poprawnie dochód.

W tabeli C. 1.1. w formularzu wniosku należy wpisać wszystkie osoby tworzące gospodarstwo domowe (zamieszkujące razem z wnioskodawcą i wspólnie utrzymujące się), które osiągnęły dochód oraz osoby nieosiągające dochodów pozostające na utrzymaniu w gospodarstwie domowym.

  • Przykład wyliczenia dochodu dla PIT 37

Dotyczy członków gospodarstwa domowego rozliczających się indywidulanie lub wspólnie z małżonkiem

Dokonując wyliczenia wartości rocznego dochodu wykazanego w deklaracji PIT należy podaną w deklaracji podatkowej wartość dochodu pomniejszyć najpierw o składki na ubezpieczenie społeczne a następnie  o składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek należny.

 Uwaga! Przyjmujemy składkę zdrowotną 9%

Mając na uwadze, że w deklaracji podatkowej składka na ubezpieczenie zdrowotne wykazywana jest w wysokości 7,75% podstawy naliczania, natomiast rzeczywista składka zdrowotna wynosi 9% (zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U.2018.1510 z późn. zm.) dokonując wyliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne należy skorzystać z następującego wzoru:

gdzie:  X – wysokość rzeczywistej składki,  A – wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazane w deklaracji podatkowej

Wartość dochodu należy wyliczyć , podstawiając odpowiednie kwoty  z deklaracji pod podane pozycje z deklaracji podatkowej:

  • dla PIT-37 rozliczany indywidulanie

  • Dla PIT-37 rozliczany wspólnie, aby wyliczyć dochód małżonka należy odpowiednio podstawić analogicznie pozycje w rozliczeniu.

Wartość wspólnie wyliczonego dochodu należy wpisać przy wnioskodawcy we wniosku, a przy współmałżonku należy wpisać 0,00 zł.

Uwaga!

Dla wniosków składanych:

  • do 30 kwietnia danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za przedostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku,
  • od 1 maja danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku.

Błędy w złożonych wnioskach do Czystego Powietrza

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.