Jeśli złożony wniosek od dofinansowanie będzie wymagał korekty, WFOŚiGW poinformuje Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia wniosku. Wezwanie do uzupełnienia zostanie wysłane za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub listownie.

Informacja o konieczności złożenia korekty na Portalu Beneficjenta

Informacja o konieczności złożenia korekty pojawi się również po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta w skrzynce podawczej w kolumnie “Kwalifikacja przez WFOŚiGW” pojawi się wpis “Wymaga uzupełnienia/korekty”.

Jaki formularz wniosku należy poprawiać?

Poprawki wykonywać należy wyłącznie na formularzu wniosku, który został złożony do funduszu i jest przez fundusz rozpatrywany.

  1. Jeśli nie dysponujemy wersją elektroniczną zapisaną na dysku złożonego wniosku należy go pobrać używając ikony klucza (1) i wybierając opcję “Pobierz wniosek” (2) :Po pobraniu wniosku na dysk komputera, należy otworzyć go w aplikacji Adobe Reader, następnie zaznaczyć opcję “Korekta wniosku” i uzupełnić/poprawić wniosek zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez pracownika funduszu:

Po wprowadzeniu wymaganych zmian, należy przeprowadzić “Weryfikację formularza” (1), jeśli wszystko uzupełnione jest poprawnie pojawi się stosowny komunikat (2):


Jeśli poprawiony wniosek ma status “Wniosek jest poprawny” należy go zapisać na dysku komputera.

Wysyłanie korekty wniosku przez Portal Beneficjenta

Następnie należy przejść do skrzynki podawczej Portalu Beneficjenta i wybrać przycisk “Edytuj Wniosek”:


Pojawi się dodatkowe okno, za pomocą opcji “Wybierz plik” (1) należy wskazać z dysku komputera wcześniej poprawiony i zapisany na dysku formularz korekty wniosku. Po wskazaniu pliku formularza, obok przycisku “Wybierz plik” pojawi się nazwa wniosku (2) należy zatwierdzić wtedy wysyłkę nowego formularza opcją “Zmień” (3) :


Następnie używając przycisku “Wyślij Wniosek” – należy przesłać poprawiony formularz do funduszu:


Wniosek ponownie zmieni status w kolumnie “Kwalifikacja przez WFOŚiGW” na “Oczekuje na weryfikację”.

B.  Jeśli  dysponujemy wersją elektroniczną zapisaną na dysku złożonego wniosku

  • Nie musimy pobierać wniosku do edycji z Portalu Beneficjenta! Możemy najpierw dokonać poprawy formularza wniosku.
  • Następnie należy przeprowadzić “Weryfikację formularza” .
  • Gdy status wniosku jest poprawny, należy go zapisać na dysku komputera.
  • Następnie należy przejść do skrzynki podawczej Portalu Beneficjenta i wybrać przycisk “Edytuj Wniosek”.
  • Pojawi się dodatkowe okno, za pomocą opcji “Wybierz plik”  należy wskazać z dysku komputera wcześniej poprawiony i zapisany na dysku formularz korekty wniosku. Po wskazaniu pliku formularza, należy zatwierdzić wtedy wysyłkę nowego formularza opcją “Zmień”.
  • Następnie używając przycisku “Wyślij Wniosek” – należy przesłać poprawiony formularz do funduszu.

Po złożeniu korekty pracownik funduszu skontaktuje się z Wnioskodawcą (poprzez e-mail, telefon lub Portal Beneficjenta) i potwierdzi poprawność formalną złożonego wniosku.

Uwaga!

  1. Nie należy dokonywać korekty wniosku na nowym (pustym) formularzu wniosku!
  2. Po wysłaniu korekty wniosku przez portal beneficjenta, nie wolno dokonywać najmniejszej nawet zmiany w korekcie. Gdyż suma kontrolna wniosku wydrukowanego i podpisanego wniosku nie będzie taka sama jak w formularzu korekty wysłanej przez portal.
  3. Gdy jednak zorientujemy się, że wysłaliśmy przez portal korektę wniosku jako nowy wniosek . Należy wysłać niezwłocznie korektę zgodnie z instrukcją powyżej i można napisać w piśmie przewodnim (przy składaniu wydrukowanej i podpisanej korekty wniosku) o odrzucenie nowego błędnego wniosku, który niby miał być korektą.

Korekta wniosku w Programie Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja