Każdy kto roważa termomodernizację przede wszystkim zadaje sobie pytanie ile będzie musiał przeznaczyć na nia pieniędzy oraz czy inwestycja jest dla niego opłacalna. Oczywiście priorytetem jest komfort cieplny z jednoczesnym zmniejszeniem rachunków za ogrzewanie, jednak opłacalność jest zdecydowaną podstawą inwestycji.

Na początku trzeba powiedzieć jasno, że właśnie temu służy termomodernizacja – oszczędzaniu. Widocznych i odczuwalnych korzyści jest co najmniej kilka. Po pierwsze, udane procesy termomodernizacyjne powodują zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Taki efekt przyczynia się do zmniejszenia wydatków na ogrzewanie. Obojętne jest, czy budynek jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewany przez kotły gazowe, węglowe czy też na biomasę. Już pierwsza zima po termomodernizacji jest czasem pierwszych oszczędności, które są proporcjonalne do wydatków inwestycyjnych. Im więcej zmieniliśmy (ulepszyliśmy), tym większych oszczędności można się spodziewać. Ciężko powiedzieć jest jednoznacznie o ile zmniejszą się nasze rachunki. Jednakże sprawę ułatwia współczynnik SPBT.

 

W jaki sposób obliczać współczynnik SPBT? 

Wspomniany współczynnik oznacza Prosty czas zwrotu nakładów (ang. Simply Pay Back Time) na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest to okres czasu, po jakim sumaryczne oszczędności wynikające z zmniejszenia zużycia energii zrównują się z zainwestowanym kapitałem i zaczynają przynosić inwestorowi zysk w postaci niższych opłat za zużytą energię, przy założeniu stałych cen energii i pominięciu wpływu inflacji.

Aby uzyskać konkretną wartość współczynnika SPBT należy posiadać dokładne dane nie tylko o nakładach finansowych, ale również o cechach materiałów użytych podczas termomodernizacji. Przykładowo, proces termomodernizacyjny polega na ociepleniu ścian i wymianie okien. Żeby określić czas zwrotu inwestycji trzeba znać:

 
• Cenę okien i ocieplenia
• Koszt usługi wykonania ocieplenia i wymiany okien
• Parametry ocieplenia i okien (współczynniki przenikania ciepła)
• Cenę energii
 
Kolejno należy porównać te dane ze stanem budynku przed termomodernizacją. Gdy znana będzie ilość energii zaoszczędzona dzięki inwestycji oraz jej cena, łatwo można policzyć po ilu sezonach grzewczych koszty zabiegu się zwrócą i inwestor będzie się cieszyć z czystej oszczędności.
 
Wzory – gdzie je znaleźć?
 

Wzór na obliczenie SPBT można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wzór występuje w tym Rozporządzeniu w załączniku nr 1 jako część 3.

Treść tego Rozporządzenia oraz innych przepisów można znaleźć w systemie zwanym Internetowy System Aktów Prawnych

Baza Internetowy System Aktów Prawnych – ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów.