Ponad 50 tys. właścicieli domów złożyło wnioski do programu Czyste Powietrze. Liczba podpisanych umów cały czas rośnie. Jest jednak kilkakrotnie mniejsza, co świadczy o poważnym mankamencie programu – fundusze nie radzą sobie z tak dużą liczbą chętnych.  Wnioski mieszkańcy składają do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a te nie są w stanie ich szybko pchnąć dalej. Na podpisanie umowy czeka się kilka miesięcy.

Co można zrobić, by przyspieszyć program?

Pełnomocnik premiera Piotr Woźny, na co dzień urzędujący w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, oczekuje na raport Banku Światowego, jaki ma się ukazać w połowie roku. BŚ rekomendował włączenie do sieci dystrybucji pomocy banków komercyjnych i gmin.

Nie, dla włączenia do Programu Czyste Powietrze banków

Jak zapewnił minister środowiska Henryk Kowalczyk nie ma teraz absolutnie planów włączenia do programu banków komercyjnych. Natomiast takie plany rzeczywiście są w przypadku gmin.

– Gminy byłyby pośrednikiem między beneficjentami a WFOŚiGW – wyjaśnił.

Jak argumentował, resort środowiska nie zamierza angażować w Czyste Powietrze banków komercyjnych, ponieważ nie chce dopuścić do „nadmiernego rozproszenia pomocy”.

Rozproszenie instrumentów do walki ze smogiem to jeden z podstawowych błędów, jakie popełniały kolejne rządy. Brak koordynacji programów lokalnych, regionalnych, unijnych i krajowych utrudnia skoncentrowanie pomocy tam, gdzie rzeczywiście jest ona najbardziej potrzebna. Program Czyste Powietrze miał to zmienić, ale tak się nie stało. MPiT uruchomiło jednocześnie program StopSmog, w którym uczestniczą wybrane gminy, a najubożsi mieszkańcy mogą dostać do 100 proc. pomocy (gmina decyduje o wysokości i formie wkładu własnego).

Rewolucyjnych zmian w programie Czyste Powietrze nie należy w tym roku się spodziewać, chyba że takie zmiany nastąpią też w rządzie. Decydujący głos w sprawie przyszłego kształtu programu Czyste Powietrze będzie miała Komisja Europejska. Polskiemu rządowi zależy, by w kolejnej perspektywie finansowej dostać z kasy unijnej ok. 20 mld zł na walkę ze smogiem. Wiele osób uważa, że kartą przetargową w negocjacjach Brukseli z Warszawą będzie możliwość dofinansowania wymiany pieców na gazowe.

Źródło: https://wysokienapiecie.pl

Co dalej z Programem Czyste Powietrze?

Redakcja Termomodernizacja