Straty ciepła przez nieodpowiednie ocieplenie poddasza użytkowego dochodzą nawet do 25% wszystkich strat ciepła budynku.

Ma to ogromny wpływ na koszty ogrzewania, aby je zmniejszyć należy zastosować odpowiednie ocieplenie poddasza. W tym celu należy wybrać odpowiedni system i prawidłowo go wykonać. W artykule jest opisany prawidłowy sposób wykonania dwuwarstwowego ocieplenia poddasza użytkowego.


Pomiar rozstawu w świetle między krokwiami
Montaż dwuwarstwowego ocieplenia połaci i stropu nad poddaszem użytkowym rozpoczynamy od pomiaru rozstawu w świetle między krokwiami.

Odmierzanie i przycinanie płyt
Rozwijamy zrolowaną płytę lub matę wełny mineralnej i odmierzamy odcinki płyt o długości dopasowanej do rozstawu w świetle między krokwiami.
odmierzanie płyt wełny

Układanie pierwszej warstwy ocieplenia – między krokwiami

Docięte płyty lub maty wkładamy między krokwie. Istnieją w sprzedaży specjalne płyty do poddaszy, które utrzymują się między krokwiami. Przykładowo płyty Rockwool przymierzanie płyt wełnyToprock o 2 cm szersze od rozstawu między krokwiami szczelnie wpasowują się i samodzielnie utrzymują między krokwiami. Trzeba je tylko ułożyć oznaczoną stroną do wewnątrz pomieszczenia. Zdolności antygrawitacyjne płyt Toprock, zamontowanych między krokwiami, rosną wraz z grubością materiału, a maleją, gdy rośnie rozstaw między krokwiami. Stosując zwykłe maty z wełny mineralnej, musimy je zamocować sznurkami do spodu krokwi. Pierwszą warstwę ocieplenia układamy starannie, zwracając szczególną uwagę na szczelne przyleganie płyt ocieplenia do siebie i do elementów konstrukcji poddasza (krokwie, jętki, wełna skalna między krokwiamikleszcze).

Montaż stalowego rusztu pod okładziny połaci i stropu nad poddaszem

izolacja profili wełną skalnąRuszt stalowy pod okładziny połaci i stropu nad poddaszem składa się z dwóch elementów: wieszaków dystansowych (np. typu U) i profili nośnych okładzin (np. typu C). W zależności od typu wieszaków mocujemy je do czoła lub boku krokwi w rozstawie zalecanym przez producenta okładzin. Standardowy rozstaw wieszaków wynosi 30–75 cm w zależności od rodzaju, grubości i ilości okładzin. Zastosowanie 60 cm rozstawu wieszaków, przykręcanie profili do krokwiizalecanego przez firmę Rockwool, zmniejsza ilość odpadów ocieplenia. Wysunięcie wieszaków poza płaszczyznę czołową krokwi umożliwia zamontowanie pod krokwiami (jętkami lub kleszczami) drugiej warstwy ocieplenia o dobranej grubości. Do wieszaków przykręcamy profile nośne. Montujemy je prostopadle do krokwi. Aby polepszyć izolacyjność cieplną poddasza, należy przed montażem wypełnić profile od wewnątrz paskami z wełny.


Układanie drugiej warstwy ocieplenia – pod krokwiami

Drugą warstwę ocieplenia z płyt, np.  Superrock lub Rockmin firmy Rockwool, układamy pod krokwiami, jętkami czy kleszczami, między profilami nośnymi okładzin. W tej warstwie ocieplenia można rozprowadzić zabezpieczone przewody instalacji elektrycznej (np. w rurkach). Drewniane elementy nośne więźby dachowej (krokwie, jętki, kleszcze) są liniowymi mostkami cieplnymi. Druga warstwa ocieplenia z płyt wełny osłania je szczelnie od wewnątrz i w ten sposób likwiduje liniowe mostki termiczne. Dzięki obudowaniu tych elementów z trzech stron druga warstwa ocieplenianiepalną wełną skalną zabezpieczamy drewnianą więźbę dachową przed oddziaływaniem ognia.


Montaż paraizolacji (według potrzeb)

W pomieszczeniach wilgotnych o ciśnieniu pary wodnej powyżej 13 hPa (łazienka, natrysk, WC, kuchnia, zlokalizowane na poddaszu użytkowym) do profili nośnych okładzin montujemy dodatkowo paroizolację. Układamy ją na zakład i sklejamy ze sobą taśmą dwustronnie klejącą. Montujemy ją od strony wewnętrznej poddasza pod ociepleniem lub stalową konstrukcją okładzin i mocujemy taśmą dwustronnie klejącą do spodu stalowych profili nośnych (np. profili C).

Przykręcanie okładzin połaci i stropu nad poddaszem

Okładziny poddasza przykręcamy wkrętami do profili nośnych. Rozstaw wkrętów podają producenci okładzin (najczęściej nie powinien być większy niż 25–35 cm). ruszt montażowyOkładziny montujemy w taki sposób, aby ich dłuższe krawędzie były prostopadłe do rusztu. Połączenia okładzin wzdłuż krótszych boków przesuwamy w sąsiednich rzędach okładzin między sobą o minimum jedną odległość między profilami pionowymi. Połączenia poprzeczne (tzw. krawędzie cięte – wzdłuż krótszych boków płyt) wykonujemy zawsze na profilach typu C. Takie rozplanowanie ułożenia płyt eliminuje powstawanie tzw. połączeń krzyżowych – miejsc, gdzie w jednym punkcie stykają się cztery okładziny – i zapewnia zwiększoną sztywność zabudowy poddasza.

Prawidłowe ocieplenie poddasza użytkowego pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewania oraz poprawić izolacyjność akustyczną. Płyty z wełny skalnej lub mineralnej posiadają wysoką odporność ogniową, więc poprawiają ognioodporność konstrukcji dachu.
 

Opracowano na podstawie materiałów firmy Rockwool.