Uzależniona jest ona między innymi od średniego zużycia wody na osobę w ciągu doby, nachylenia dachu, odchylenia osi od kierunku południowego, odległości między kolektorami a zbiornikiem c.w.u. Poniżej podany zostanie przykład wymiarowania instalacji dla tradycyjnej 4 – osobowej rodziny.

Zużycie wody na osobę

Powierzchnia absorbera na osobę

Średnie (50 l)

1,5 m2

Zwiększone (60l)

2,0 m2

Nachylenie

dachu

Odchylenie osi od kierunku południowego

22,5°

45°

67,5°

90°

15°

1,08

1,10

1,13

1,19

1,24

30°

1,01

1,04

1,1

1,20

1,3

45°

1,00

1,03

1,11

1,24

1,4

60°

1,03

1,06

1,15

1,33

1,54

75°

1,12

1,17

1,27

1,46

1,75

90°

1,29

1,34

1,47

1,72

2,04

Odległości między kolektorami a zbiornikiem c.w.u.

Odległość w m

5

10

15

20

25

Współczynnik korygujący

1,0

1,02

1,04

1,08

1,11

 

Założenia do obliczeń:

Średnie zużycie wody na osobę/ dobę – 50 l

Kąt nachylenia dachu – 30°

Odchylenie osi dachu od kierunku południowego – 45°

Odległość od zbiornika – 15 m

Obliczenia przeprowadzone zostaną dla wielkości promieniowania globalnego – 1200 kWh/m2/rok, przy założeniu że efektywna powierzchnia absorbera w m2 zapewnia 70% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową.

Pożądana powierzchnia absorbera = liczba osób w rodzinie x powierzchnia absorbera na osobę x współczynnik korekcyjny nachylenia i usytuowania dachu x współczynnik korekcyjny długości przewodów

Pożądana powierzchnia absorbera = 4 x 1,5 x 1,1 x 1,04

Pożądana powierzchnia absorbera = 6,9 m2

Uzyskaną powierzchnię absorbera można osiągnąć poprzez zastosowanie kolektorów o różnych rozmiarach, które oferowane są przez poszczególnych producentów.