Adresatami Programu Czyste Powietrze są właściciele bądź współwłaściciele domów jednorodzinnych– zarówno tych istniejących, jak i nowo budowanych. Właściciele budynków istniejących mogą wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę pieca i prace związane z termomodernizacją swoich domów. Natomiast właściciele budynków nowo budowanych mogą składać wnioski o dofinansowanie na zakup źródła ciepła oraz starać się o pożyczkę na odnawialne źródła energii

Łączna pula środków przeznaczona na Program Czyste Powietrze to 103 miliardy złotych. Wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Takie zasady kwalifikacji spowodują, że wsparcie trafi do najbardziej potrzebujących.

W dalszym ciągu podstawowym problemem jest brak zapoznania się z dokumentacją Programu. Bez przeczytania Programu Priorytetowego  oraz instrukcji wypełniania wniosku nie jest możliwe prawidłowe wypełnienie wniosku.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem wypełniania wniosku ?

Zidentyfikować dom i źródło ciepła!
Czy to jest nowobudowany czy istniejący. A szczególnie jakiej generacji jest posiadane źródło ciepła na paliwo stałe. Na tej podstawie możemy już wstępnie określić zakres możliwego zakresu przedsięwzięcia do współfinansowania z Czystego Powietrza.

  • Dla “starych” budynków to wymiana kotłów z przyłączem lub/i prace termomodernizacyjne, również może to być wymiana stolarki, a może montaż wentylacji mechanicznej.
  • Dla nowo budowanego domu możemy sfinansować z dotacji źródło ciepła spełniające warunki techniczne Programu oraz przyłącze.

 Wybieramy zakres prac.

Jeśli nasz dom jest istniejący z pozwoleniem wydanym przed 2002 rokiem, kluczowym aspektem do przeprowadzenia prac dociepleniowych domu jest rozpoznanie czy kocioł na paliwo stałe jest minimum 5 klasy generacji. Jeśli nie, to nie można pozostawić takiego źródła ciepła. Konieczna jest jego wymiana na wskazane w Programie o określonych również warunkach technicznych. Nowy kocioł na paliwo stałe będzie musiał spełniać wymogi ekoprojektu.
Inna kwestia, że jeśli istnieje  możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazu to nie zamontujemy każdego kotła na paliwo stałe.

Określenie kosztów prac

Jeśli mamy wyobrażenie co będzie przedmiotem naszych prac musimy poprosić potencjalnego wykonawcę o ich wycenę. We wniosku o dofinansowanie oświadczamy, że posiadamy minimum 3 oferty. A potrzebna nam wycena, żeby wpisać koszty określonych robót we wniosku. Nie należy wpisywać maksymalnych kosztów inwestycyjnych! Projektowana zmiana Programu ma nie wymagać udokumentowania posiadania 3 ofert.

 Dokumenty potrzebne do wniosku.

To ostatni element niezbędny do wypełnienia i złożenia wniosku. Aby złożyć wniosek należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające dochód (np. PIT, decyzje podatkowe, i inne)
  • dokumenty potwierdzające prawo własności budynku (  akt notarialny, jeśli nie znamy nr księgi|)
  • audyt energetyczny, jeśli został zrobiony i na jego podstawie przyjęto zakres prac do wykonania.

Wypełniamy wniosek!

Teraz mając wiedzę co należy zrobić w domu i ile  będzie kosztowało,  oraz jakie mamy dochody możemy przystąpić do wypełniania wniosku. Wniosek w trakcie wypełniania danych sam będzie wyliczał dofinansowanie i podpowiadał co należy wypełnić.
Jeżeli nie będziemy mieć wiedzy, co należy zrobić w obrębie naszego budynku i za ile oraz jakie mamy dochodu to nie ma sensu chodzić pytać po funduszach, dzwonić jak wypełnić wniosek. Powoduje to tylko chaos i niepotrzebną stratę czasu. Program ma trwać 10 lat. A pośpiech to zły doradca.

Jak wybrać rodzaj przedsięwzięcia do dofinansowania w Programie Czyste Powietrze?

Redakcja Termomodernizacja