Najpopularniejszymi urządzeniami do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych poszukiwanymi przez pytanych są pompy ciepła.

Służą one do ogrzewania pomieszczeń jak i podgrzewania wody użytkowej. Według raportu przygotowanego przez Oferteo Polacy najczęściej poszukują urządzeń do pozyskiwania OZE w celu ogrzania domu o powierzchni do 150m2 i zamieszkiwanego przez rodzinę liczącą 3-4 osoby. Warto pamiętać, że osoby fizyczne mogą uzyskać dofinansowanie mikroinstalacji OZE w ramach programu „Prosument” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

JAKICH URZĄDZEŃ DO POZYSKIWANIA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ POSZUKUJEMY NAJCZĘŚCIEJ?

1

Aż 53% użytkowników serwisu Oferteo.pl, serwisu łączącego w czasie rzeczywistym poszukujących produktów i usług z firmami, które je oferują, deklarowało zainteresowanie pompami ciepła. Pompy ciepła mogą być wykorzystywane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i do podgrzewania wody użytkowej. Przypominają one rozmiarem niewielką lodówkę, a dzięki przemianom termodynamicznym, które w nich zachodzą, przekazują ciepło ze źródła dolnego (powietrza, gruntu, wody) do górnego (wody, która krąży w instalacji centralnego ogrzewania). Pewną wadą pomp ciepła jest ich uzależnienie od działania energii elektrycznej.

Co trzeci użytkownik  wskazał, że interesuje go zakup kolektorów słonecznych. Najczęściej wykorzystuje się je do podgrzewania wody użytkowej, wody w basenie, a także do ogrzewania pomieszczeń. Umieszczony w kolektorze absorber pochłania promieniowanie słoneczne, a następnie zamienia je w ciepło. Dzięki temu ogrzewa się czynnik grzewczy, który przepływa przez kolektor do zasobnika i tam oddaje ciepło wodzie użytkowej.

Najrzadziej poszukiwane były ogniwa fotowoltaiczne, służące do zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Wskazało na nie 13% użytkowników. Co ciekawe, po raz pierwszy efekt fotowoltaiczny został zaobserwowany już w 1839 roku przez francuskiego fizyka Alexandre’a Edmunda Becquerela.

Pamiętajmy, że dofinansowanie możemy uzyskać na zakup i montaż instalacji OZE, a także na wymianę już istniejących instalacji na bardziej ekologiczne – przypomina Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.pl.
Obecnie o dofinansowanie można ubiegać się w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

DO CZEGO POTRZEBUJEMY OZE?

2

Ogrzewanie budynku oraz podgrzewanie wody – to najważniejsze cele wykorzystania odnawialnych źródeł energii wg użytkowników. Wskazało tak aż 70% z nich. Na wytwarzanie energii elektrycznej jako na główny cel wskazało 16% respondentów, natomiast 14% zadeklarowało, że ich głównym celem wykorzystania OZE ma być chłodzenie.

Źródło: 

Jakich urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych poszukują Polacy?
Raport Oferteo.pl