Czy warto sporządzić audyt?

Na samym początku prac nad Programem mówiło się, że punktem wyjściowym do sporządzenia zakresu prac termomodernizacyjnych, w tym wymiany źródła ciepła będzie audyt energetyczny. Dziś już oficjalnie wiemy, że audyt nie będzie koniecznością. To znaczy może być wykonany, ale nie musi. We wzorze wniosku znajdzie się uproszczony formularz charakteryzujący obiekt, który może wypełnić właściciel. Uproszczona analiza energetyczna pozwoli na dobór materiału dociepleniowego z odpowiednimi parametrami i grubością, aby spełnić wymagania co do izolacyjności cieplnej koniecznej do spełnienia warunków Programu.

Dobry audyt to rzetelna charakterystyka energetyczna domu

Warto jednak podkreślić, że dobrze wykonany audyt energetyczny to najbardziej profesjonalny dokument, który precyzyjnie identyfikuje charakterystykę energetyczna naszego domu.
Efektem przeprowadzenia audytu energetycznego jest zaproponowanie możliwych do wykonania przedsięwzięć, których wynikiem będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, kosztów na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dlatego warto zastanowić się czy jednak nie warto skorzystać z analizy audytora energetycznego. Tym bardziej,iż audyt może być współfinansowany z dotacji lub/i pożyczki.
Termomodernizacja to nie tylko sposób na odczuwanie wyższego komfortu użytkowania budynku, ale także obniżenie jego kosztów eksploatacyjnych. Aby jednak mogła przynieść spodziewane efekty musi być przeprowadzona w sposób profesjonalny, a bez audytu energetycznego, będzie to bardzo trudne.
Zwróćmy też uwagę, iż Program wskazuje nam „poradę”, jeśli stan techniczny danego elementu naszego domu jest kiepski. Powinniśmy sporządzić dokumentację projektową celem uzyskania pozwolenia na modernizację techniczną, aby potem dokładana izolacja mogła spełnić nasze oczekiwania. Mocowanie wełny mineralnej do zbutwiałych krokwiach, czy też układanie styropianu lub wełny na stropie, który ledwie się trzyma to krótka droga to katastrofy budowlanej. I to bardzo niebezpiecznej w swoich skutkach.
Poniżej maksymalne koszty, które możemy ponosić na sporządzenie dokumentacji, aby mogła być współfinansowana.

Nazwa elementu
przedsięwzięcia
Jednostka Maksymalny
jednostkowy koszt
kwalifikowany na
jeden budynek
audyt energetyczny budynku
przed realizacją przedsięwzięcia
szt. do 1000 zł
dokumentacja projektowa związana
z modernizacją, przebudową dachu
(części konstrukcyjnych dachu) wraz z dociepleniem
szt. do 1000 zł
dokumentacja projektowa modernizacji
instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła
szt. do 1000 zł
ekspertyza ornitologiczna i
chiropterologiczna
szt. do 500 zł

 

Kotły, kolektory, fotowolatika, pompy ciepła – wysokość kosztów kwalifikowanych w Czystym Powietrzu

Termomodernizacja – Maksymalne koszty jednostkowe w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja