Zarówno dla budynku istniejącego jak i nowo budowanego przy zachowaniu odpowiednich warunków można współfinansować w Programie Czyste Powietrze zakup i montaż nowego źródła ciepła oraz przyłącze i instalacje wewnętrzne . Wielu czytelników pyta jakie koszty mogą zostać ujęte w ramach tych pozycji.

Poniżej zebraliśmy informacje jakie przykładowe koszty mogą być ujęte przy takich elementach, również po zasięgnięciu nieoficjalnych informacji z wfosigw.

1 . Zakup i montaż nowego źródła ciepła:

 1. Demontaż starego kotła na paliwo stałe;
 2. Montaż nowego kotła wraz z osprzętem (m.in. przyłącza kominowe, pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze lub przeponowe, zawory, sterowniki);
 3. Zakup i montaż zasobnika buforowego ciepła;
 4. Zmiękczacz do wody dla kotłów gazowych kondensacyjnych;
 5. centralna automatyka pogodowa;
 6. system odprowadzania spalin;
 7. Podłączenie węzła cieplnego wraz z przyłączeniem do instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.o. i c.w.u.);
 8. System ogrzewania elektrycznego (np. piec akumulacyjny, elektryczne ogrzewanie podłogowe lub ścienne, grzejnikowe, maty elektryczne);
 9. Powietrzne pompy ciepła;
 10.  Pompy ciepła gruntowe i wodne wraz z kolektorami poziomymi lub pionowymi;
 11.  Gruntowy wymiennik ciepła;

2. Przyłącza i instalacje wewnętrzne na potrzeby źródła ciepła

 1. Przewody do podłączenia źródła ciepła z siecią dystrybucyjną;
 2. Przyłącze i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa do zbiorników na gaz/olej;
 3. Koszty wykonania robót montażowych oraz wykończeniowych ( np. prace ziemne, napowietrzne oraz ziemne linie elektroenergetyczne)

3. Zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi:

 1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania:

a) Wymiana instalacji (rurociągi i grzejniki);
b) Wymiana/zastosowanie izolacji rurociągów;
c) Regulacja hydrauliczna;
d) Zastosowanie armatury regulacyjnej (zawory regulacyjne, zawory podpionowe itp.);
e) Zastosowanie ekranów zagrzejnikowych;
f) Hermetyzacja instalacji (zawory odpowietrzające i przeponowe naczynia wzbiorcze);
g) Zastosowanie zaworów termostatycznych;
h) Zastosowanie sterowania czasowego pracą instalacji (obniżenia nocne, weekendowe itp.);

B. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej:

a) Wymiana i zastosowanie izolacji rurociągów:
b) Wymiana rurociągów i izolacji;
c) Wyposażenie instalacji w cyrkulację;
d) Zastosowanie sterowania czasowego instalacji cyrkulacji;
e) Zastosowanie armatury regulacyjnej w zakresie regulacji hydraulicznej (np. zawory podpionowe);
f) Zasobnik ciepłej wody użytkowej;
g) Wymiana/zastosowanie izolacji zasobników;
h) Zastosowanie kryz ograniczających (reduktorów) przepływu;

Kotły – jakie wymagania spełnią urządzenia finansowane z programu Czyste Powietrze

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.