Zmiany w  ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjął Senat, teraz czekają na podpis prezydenta.

Jedną z najważniejszych zmian w ustawie jest zniesienie obowiązku zaciągnięcia kredytu w banku kredytującym, jako warunku koniecznego do skorzystania z premii kompensacyjnej.

Zgodnie z postulatami osób bezpośrednio zainteresowanych, premia kompensacyjna będzie teraz nadal służyła refinansowaniu kosztów przedsięwzięcia remontowego, albo remontu budynku jednorodzinnego, ale bez konieczności finansowania części lub całości tych kosztów z kredytu zaciągniętego w banku kredytującym, który podpisze z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę określającą zasady współpracy.

Ponadto, inwestor realizujący przedsięwzięcie remontowe bez korzystania z takiego kredytu i nie korzystający w zwiazku z tym z premii remontowej, nie będzie musiał wykazywać wielkości uzyskiwanego w jego wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

W rezultacie, inwestor ten bedzie mógł albo od razu zrealizowac wieksze przedsiewziecie remontowe na dotychczasowych zasadach, korzystajac z refinansowania zarówno w formie premii kompensacyjnej, jak i w formie premii remontowej, albo zrealizowac mniejsze przedsiewziecie, refinansowane w części lub w całości środkami z premii kompensacyjnej, zachowując jednocześnie prawo do realizacji kolejnych przedsięwzięć remontowych i korzystania z tego tytułu z premii remontowej na ogólnie obowiazujących zasadach.

Po zmianach łatwiej będzie uzyskać premię właścicielom budynków o skomplikowanej sytuacji własnościowej. Nowelizacja ustawy wprowadza cztery kategorie inwestora uprawnionego do premii kompensacyjnej:
– własciciela budynku mieszkalnego
– własciciela czesci budynku mieszkalnego
– współwłascicieli budynku mieszkalnego
– współwłascicieli czesci budynku mieszkalnego

Uprawnienia te, analogicznie, jak ma to miejsce obecnie, są określane poprzez ich powiązanie z prawem do budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo do części budynku mieszkalnego również z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury