Wszystkie powyższe aspekty zostały uwzględnione przy opracowaniu i wprowadzeniu nowoczesnego systemu ocieplania stropów – KABE THERM SG, który został sklasyfikowany w zakresie reakcji na ogień są jako niepalny /w  klasie A1/ i jest dostępny w kilku różnych wariantach w zależności od sposobu wykończenia powierzchni płyt z wełny mineralnej i rodzaju zastosowanych materiałów wykończeniowych.

System KABE THERM SG przeznaczony jest do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitu, w otwartych i zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych, takich jak parkingi podziemne i nadziemne, garaże i piwnice i inne tego typu obiekty budowlane, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. System KABE THERM SG może być stosowany na podłożach niepalnych, co najmniej klasy A2-s3 d0 reakcji na ogień. Wykonanie systemu polega na zamocowaniu do ocieplanego podłoża płyt z lamelowej wełny mineralnej oraz pokryciu ich warstwą ochronno-dekoracyjną za pomocą natrysku mechanicznego.

W zależności od rodzaju użytej wełny mineralnej (gruntowana czy niegruntowana fabrycznie), w systemie mogą zostać zastosowane następujące warianty wykończenia:

Tab. 1 Elementy składowe systemu KABE THERM SG z użyciem wełny gruntowanej fabrycznie:

Rodzaj warstwy Produkty Zużycie na 1 m2
ocieplenia
Warstwa
klejąca
Zaprawa klejąca KOMBI WM1
lub zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI WM2
ok. 5,5 kg
Warstwa
termoizolacyjna
Płyty z lamelowej wełny mineralnej
gruntowanej fabrycznie: PAROC CGL
20y, ROCKWOOL FASROCK LG1
i FASROCK G
ok. 1,05 m2
Warstwa
wykończeniowa
Mineralna wyprawa tynkarska:

MINERALIT T AKORD 1,0 mm
– kolor biały

MINERALIT T AKORD 1,5 mm
– kolor biały

lub polikrzemianowa powłoka
malarska NOVALIT F

lub mineralna wyprawa tynkarska
MINERALIT T AKORD 1,0 mm lub 1,5 mm
malowana farbą polikrzemianową
NOVALIT F

ok. 1,8¸2,2 kg

ok. 2,0¸2,4 kg

 

ok. 0,36 l

 

j.w.

W systemie KABE THERM SG mogą być stosowane zarówno płyty z wełny mineralnej fabrycznie pokrytej gruntem jak i z wełny niegruntowanej, które gruntuje się natryskowo po przyklejeniu na stropie. Zastosowanie wełny fabrycznie gruntowanej eliminuje konieczność gruntowania jej na budowie, co obniża koszty robocizny. Wełna ta jest jednak zwykle droższa od wełny nie gruntowanej.

Tab. 2 Elementy składowe systemu KABE THERM SG z użyciem wełny niegruntowanej fabrycznie

Rodzaj warstwy Produkty Zużycie na 1 m2
ocieplenia
Warstwa
klejąca
Zaprawa klejąca KOMBI WM1
lub zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI WM2
ok. 5,5 kg
Warstwa
termoizolacyjna
Płyty z lamelowej wełny mineralnej
nie gruntowane fabrycznie:
PAROC FAL1,  ROCKWOOL FASROCK LL,
ISOROC ISOFAS LM , ISOVER
FASOTHERM NF
ok. 1,05 m2
Warstwa
gruntująca
Preparat gruntujący MINERALIT GT –
kolor biały
ok. 0,25 l

 

Warstwa
wykończeniowa
Mineralna wyprawa tynkarska:

MINERALIT T AKORD 1,0 mm
– kolor biały

MINERALIT T AKORD 1,5 mm
– kolor biały

lub polikrzemianowa powłoka
malarska NOVALIT F

lub mineralna wyprawa tynkarska
MINERALIT T AKORD 1,0 mm lub 1,5 mm
malowana farbą polikrzemianową
NOVALIT F

ok. 1,8¸2,2 kg

ok. 2,0¸2,4 kg

 

ok. 0,36 l

 

j.w.

W systemie KABE THERM SG mogą być stosowane również inne płyty z lamelowej, fazowanej wełny mineralnej które spełniają co najmniej wymagania wynikające z kodów płyt wpisanych do aprobaty technicznej na system KABE THERM SG oraz spełniają wymagania ZUAT-15/V.04/2013.

System KABE THERM SG posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr AT-15-9643/2016 i Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 172/16-ZKP-161-03, potwierdzające jakość i trwałość produktów wchodzących w skład zestawu. System opisany w niniejszej publikacji posiada także odpowiednią Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Karty Charakterystyki poszczególnych składników systemu. Firma Farby KABE Sp. z o.o. udziela 5-letniej gwarancji na kompletny system ociepleń.

Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM z tynkami natryskowymi AKORD Farby KABE

Korzyści wynikające z zastosowania systemu ociepleń KABE THERM SG oraz pozostałych systemów ociepleń są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają na efektywne ocieplanie zarówno budynków nowych, jak i już istniejących. Wygodne narzędzia projektowe umożliwiają szybkie dopasowanie systemów KABE THERM do konstrukcji ścian zewnętrznych i indywidualnych wymagań Klienta. Wysokiej jakości, łatwe w aplikacji produkty oraz wydłużona 5-letnia gwarancja na system zwiększają wiarygodność i poczucie bezpieczeństwa wykonawcy. Szeroka paleta kolorów oraz rozwinięta sieć dystrybucji pozwalają na dostawę materiałów w krótkim okresie czasu.

Farby KABE

Szwajcarska jakość