Kocioł olejowy kondensacyjny zwykle będzie miał sprawność o niecałe 6% wyższą niż jego niekondensacyjny odpowiednik. Jest to wartość mniejsza niż w przypadku gazu (do 11%), ze względu na mniejszą ilość atomów wodoru w cząsteczkach paliwa.

Pod względem ekologii – kocioł olejowy kondensacyjny, oczywiście prawidłowo eksploatowany, zapewnia całkowite spalanie paliwa. Emitowane spaliny nie są więc dużym zanieczyszczeniem środowiska.

Kocioł olejowy kondensacyjny – kilka słów o konstrukcji

Urządzenie to zwykle występuje w wersji stojącej, przeznaczonej do zabudowy w pomieszczeniu kotłowni.

Kocioł olejowy kondensacyjny wyposażony jest w zamkniętą komorę spalania. Wymusza to podłączenie kanału doprowadzającego powietrze do urządzenia z zewnątrz pomieszczenia. Proces ten możemy zrealizować wykorzystując koncentryczny system spalinowo-powietrzny (gdzie spaliny płyną rurą wewnętrzną, a powietrze zewnętrzną) lub oddzielny przewód powietrzny, przechodzący przez ścianę pomieszczenia.

Olej do kotła dostarczany jest przewodami olejowymi ze zbiornika. Zbiornik jak i przewody powinny zostać umieszczone w pomieszczeniu ogrzewanym, w którym temperatura nie spada poniżej 10oC. Zapobiegamy w ten sposób wydzielaniu się parafiny z oleju. Jeżeli nie mamy możliwości umieszczenia magazynu paliwa w cieple, zbiornik i przewody będziemy musieli ogrzewać – najczęściej elektrycznie.

kocioł olejowy kondensacyjny

źródło: Viessmann

Do transportu paliwa zwykle wykorzystywana jest pompa olejowa. Zapewnia ona prawidłowy dopływ oleju do palnika. Jej rolą jest również transport niewykorzystanego oleju z powrotem do magazynu paliwa.

Kotły olejowe kondensacyjne wyposażone są zwykle w palniki wentylatorowe. Olej jest rozpylany z dysz, a następnie odparowuje. Opary oleju są mieszane z dostarczanym powietrzem, przez co zachodzi ich spalenie. Efektywnym rozwiązaniem są palniki dwustopniowe, które pozwalają lepiej dostosować moc kotła do aktualnego zapotrzebowania budynku.

Dostępne są urządzenia z zabudowanym zbiornikiem ciepłej wody użytkowej.

Zjawisko kondensacji

Podstawy zjawiska kondensacji są analogiczne jak w przypadku kotła gazowego. Jednak skład chemiczny paliwa, a konkretnie mniejsza zawartość pary wodnej, powoduje że zjawisko kondensacji zachodzi tutaj w temperaturze rzędu 47oC. Aby wykorzystać ciepło pochodzące z tej przemiany, musimy więc zapewnić temperaturę powrotu z instalacji grzewczej niższą od tej wartości.

Z tego powodu rozwiązaniem, z którym kocioł olejowy kondensacyjny będzie współpracował idealnie, jest ogrzewanie niskotemperaturowe. Systemy płaszczyznowe, w szczególności ogrzewanie podłogowe, pracują z temperaturą zasilania zwykle nieprzekraczającą 40oC. Pozwoli to na ciągłe wykorzystywanie zjawiska kondensacji. Innym rozwiązaniem jest instalacja grzejnikowa o niskiej temperaturze zasilania i powrotu – ale wówczas kaloryfery będą dużo większe, przez co koszty inwestycyjne wzrosną. Nadal jednak istnieje wtedy duże prawdopodobieństwo, że kocioł nie będzie wykorzystywał zjawiska kondensacji przez cały czas pracy.

W teorii, możemy więc osiągnąć sprawność kotła (oczywiście obliczeniową) na poziomie 106%. W praktyce będzie ona nieco niższa. Tak czy inaczej, zjawisko kondensacji podnosi efektywność pracy kotła olejowego.

ABC kotłów kondensacyjnych

Opracowano na podstawie: Eko-Blog, Murator Dom.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja