Kogeneracja czyli jednoczesne wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej jest szansą na rozwój polskiego ciepłownictwa.

Łączna efektywność produkcji energii elektrycznej i ciepła w rozdzielonych procesach wynosi średnio ok. 62 proc., natomiast w układzie skojarzonym (kogeneracji) efektywność wzrasta nawet do 85 proc. Kogeneracja daje duże możliwości podniesienia efektywności energetycznej, a główną przeszkodą w rozwoju kogeneracji jest jednak niedoskonały system regulacji prawnych w konsekwencji czego opłacalność tego typu inwestycji jest niewysoka.

Wykorzystywanie Kogeneracji w ciepłownictwie daje duże możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co w niedalekiej przyszłości pozwoliłoby na bardzo istotne zmniejszenie wydatków na zakup uprawnień do emisji CO2. Kolejną korzyścią jest zmniejszenie produkcji odpadów, takich jak żużel i pyły.

Zgodnie z polityką energetyczną Polski do roku 2030, przewiduje się wiele innych zmian legislacyjnych, korzystnych dla rozwoju kogeneracji, co w konsekwencji, powinno doprowadzić do podwojenia produkcji ciepła z kogeneracji do roku 2020. W styczniu tego roku Sejm dokonał zmian w Prawie energetycznym, tak aby ceny ciepła z kogeneracji były traktowane w sposób rynkowy.

Według Jacka Szymczaka, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, niezbędne jest dalsze poprawianie warunków, które umożliwią inwestowanie w nowoczesne ciepłownictwo, a więc i w kogenerację. Leży to w interesie całego społeczeństwa i dalsze odwlekanie promodernizacyjnych decyzji naraża nas tylko na wyższe koszty i odsuwa w czasie oczekiwaną powszechnie poprawę efektywności energetycznej, technicznej i ekonomicznej naszej branży.

Źródło : WNP