W lipcu NFOŚiGW włączył do współpracy z wojewódzkim funduszami gminy, które wyraziły chęć współpracy w tym zakresie wdrażania Programu.

O tym pisaliśmy tutaj http://termomodernizacja.pl/jak-skladac-wnioski-z-czystego-powietrza-do-gmin/

Teraz kolej na współpracę z bankiem?

Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada już nie małe doświadczenie we współpracy z bankami przy realizacji programów dofinansowania dla osób fizycznych. Najpierw był to program dopłat do kredytów na kolektory słoneczne, a następnie przy program Prosument.

Uruchamiając rok temu program Czyste Powietrze NFOŚiGW nie rozpoczął jednak współpracy z bankami mimo, że początkowo zakładano zaangażowanie w ten program Banku Ochrony Środowiska.

Jeżeli chcemy dotrzeć z interwencją do kilku milionów polskich domów – a taki jest cel programu priorytetowego Czyste Powietrze – i poprzez to osiągnąć mierzalną poprawę jakości powietrza w Polsce do 2030 r., to koniecznym jest uzyskanie wsparcia samorządów i sektora bankowego w realizacji celu strategicznego „Czystego Powietrza” – mówi Woźny.

Konieczność włączenia sektora bankowego w działania dla poprawy jakości powietrza wskazuje Komisja Europejska, która w ramach pomocy technicznej wspiera polski rząd w opracowaniu mechanizmów mających zachęcać do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Jak będzie zmieniać się Czyste Powietrze?

Wg. NFOŚiGW banki uruchomią linie kredytowe na inwestycje związane z termomodernizacją domów, a gospodarstwa domowe będą zaciągały kredyty w bankach, które zostaną przeznaczone na finansowanie pomostowe odpisów od podstawy opodatkowania PIT lub dotacji z programu Czyste Powietrze, a także na pokrycie udziału własnego.

Jednocześnie banki uruchomią platformę bankowości elektronicznej do przygotowywania i składania wniosków w ramach programu Czyste Powietrze – analogicznie jak w programie 500+.

NFOŚiGW, zachęcając banki do współpracy przy programie Czyste powietrze, zapewnia, że ich aktywność w tym obszarze może być skutecznym sposobem pozyskania nowych klientów.

Akcja kredytowa w tym obszarze jest bezpieczna i rentowna. Kredyty zaciągane przez gospodarstwa domowe na poprawę substancji mieszkaniowej są obciążone relatywnie niskim ryzykiem. Po pierwsze wykonywane są przez właścicieli nieruchomości, a termomodernizacja budynku czy też wymiana źródła ogrzewania podnosi jego wartość. Po drugie spłata części kapitału kredytu ze środków publicznych (np. ze zwrotu podatku PIT czy z dotacji otrzymanej w ramach programu „Czyste Powietrze”) ułatwia obsługę kredytu przez gospodarstwo domowe – komunikuje NFOŚiGW.

Pozostałe zmiany

  • w celu usprawnienia procesu aplikacyjnego planuje się uprościć wnioski aplikacyjne tak, żeby były bardziej przyjazne dla beneficjentów, a także chce skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i w sposób ciągły poprawiać jakość obsługi wnioskodawców,
  • pojawi się  lista urządzeń objętych wsparciem w ramach programu Czyste Powietrze i ulgą podatkową, a NFOSiGW zamierza ponadto uruchomić kampanie społeczne zachęcające do termomodernizacji budynków i wymiany kotłów,
  • NFOŚIGW chce też podjąć dialog z Ministerstwem Finansów i Komisją Nadzoru Finansowego mający na celu zwiększenie dostępności instrumentów kredytowych na poprawę jakości powietrza.

Program Czyste Powietrze przyspiesza? Będzie baza urządzeń grzewczych!

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.