Przykładowo, w Niemczech instalacje kolektorów słonecznych służących do wspomagania systemu grzewczego to obecnie ponad połowa wszystkich instalacji kolektorów słonecznych, gdzie na początku kolektory słoneczne także były dedykowane w ogromnej większości do przygotowania ciepłej wody, na początku w okresie letnim, później przez cały rok. Nowe Warunki Techniczne 2021 dla budynków oraz implementacja dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej budynków, wymuszają działania dekarbonizacyjne i ograniczanie wykorzystania paliw kopalnych w celu redukcji emisji CO2 do atmosfery. To wiąże się ze zwiększaniem udziału OZE w nowych i istniejących budynkach.

Obliczenia dotyczące ogrzewania słonecznego dla wspomagania ogrzewania nie są tak proste, jak w przypadku przygotowania ciepłej wody, ponieważ należy wziąć pod uwagę wiele innych, dodatkowych aspektów. Jednak przyjmując kilka wartości orientacyjnych, można dokonać dobrej wstępnej oceny rentowności dla takiej instalacji. Ogromną zaletą, takiej instalacji hybrydowej, jest ograniczenie ilości spalanego paliwa lub wykorzystywanej na cele grzewcze energii elektrycznej i co za tym idzie, często znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji dzięki wykorzystaniu darmowego ciepła pozyskiwanego z instalacji kolektorów słonecznych, magazynowanego w lokalnym buforze ciepła. Dzięki temu, takie rozwiązanie może w praktyce pozwolić na zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach, gdzie użytkownicy końcowi nie byliby w stanie od razu udźwignąć ciężaru finansowego pełnej termomodernizacji i przejścia w pełni na źródło ciepła oparte na OZE bez utraty zapewnienia komfortu cieplnego przez cały rok, z uwzględnieniem ekstremalnych warunków pogodowych.

Instalacje kolektorów słonecznych a zapotrzebowanie na ciepło

W istniejących budynkach o średnim zużyciu ciepła, energia słoneczna nie może pokryć zwykle więcej niż 30 – 40% całkowitego zapotrzebowania na ciepło, nawet przy bardzo dużych instalacjach. W nowych budynkach o znacznie niższym zapotrzebowaniu na ciepło (domy niskoenergetyczne lub pasywne) można osiągnąć wyższy udział pokrycia zapotrzebowania na ciepło energią pozyskaną przez kolektory słoneczne, a w wyjątkowych przypadkach np. w tzw. domach słonecznych ten stopień pokrycia wynosi nawet do 100%.

  • Czy wykorzystanie instalacji kolektorów słonecznych do wsparcia ogrzewania ma sens?
  • Jakie są możliwości użytkowe i funkcjonalność tych systemów?
  • Jaki jest typowy obszar zastosowania instalacji hybrydowej z wykorzystaniem energii słonecznej?
  • Jak wygląda w praktyce połączenie instalacji kolektorów słonecznych z innymi systemami grzewczymi?

Sprawdź! Cały raport SPIUG: Instalacje kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania w budynkach znajdziesz poniżej!

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych