Nie ma innego źródła ciepła, pełniącego funkcję kotła, które tworzyłoby tak specyficzną atmosferę.

Może ono współpracować z tradycyjną grzejnikową instalacją c.o., będąc jednocześnie podstawowym walorem estetycznym pomieszczenia. Walorowi temu towarzyszą inne pozytywne aspekty związane z opłacalnością wykorzystania drewna jako paliwa i brakiem wpływu na globalny bilans zanieczyszczeń. Wystarczy tylko wykorzystać energię spalin do ogrzania wody w płaszczu wodnym, tak jak w innych kotłach…

Współpraca
Wiadomo, że kominek taki nie może pracować samodzielnie. Zdarza się, że jego właściciel nie ma możliwości regularnego dostarczania paliwa do paleniska w celu utrzymania komfortu termicznego. Z tego powodu niezbędna jest instalacja innego, bezobsługowego źródła ciepła współpracującego z kominkiem. Praca takiego układu musi być sterowana automatycznie. Umożliwia to utrzymywanie zadanych temperatur zgodnych z preferencjami użytkownika i pozwala na właściwą i bezpieczną eksploatację źródeł ciepła.

 

System grzewczy
Właśnie ze względu na bezpieczeństwo wymaga się, aby kominki z płaszczem wodnym pracowały w systemie grzewczym otwartym. Obniża to sprawność systemu, dlatego warto się zastanowić nad zastosowaniem płytowego wymiennika ciepła, który oddziela obieg wodny kominka i obieg wodny dodatkowego źródła ciepła. Pozwala to na zachowanie pozytywnych efektów stosowania układu zamkniętego w instalacji źródła dodatkowego.

 

c.w.u.
Oprócz instalacji c.o. warto wykorzystać kominek również do podgrzewania wody użytkowej. Kominki tego typu często osiągają moc grzewczą wystarczającą na dostarczenie energii układowi c.o. i c.w.u. jednocześnie. Wodę można ogrzewać pośrednio w zasobniku lub bezpośrednio, za pomocą dodatkowej wężownicy, którą można zainstalować nad paleniskiem. W tym przypadku woda jest ogrzewana przepływowo.

 

Bezpieczeństwo
Ze stosowaniem tego typu kominkawiąże się możliwość wystąpienia zagrożenia spowodowanego nadmiernym wzrostem temperatury wody w płaszczu kominka. Skutki tego zjawiska mogą być tragiczne. Rozwiązaniem tego problemu jest zainstalowanie dodatkowego wymiennika, przez który zaczyna przepływa zimna woda w momencie przekroczenia granicznej wartości temperatury. Wartość ta zostaje zadana systemowi automatyki.

Innym zagrożeniem może być okresowy zanik energii elektrycznej zasilającej pompę obiegową, a także automatykę kontrolującą pracę instalacji. W takiej sytuacji wzrostu temperatury wody nie można zapobiec, dlatego warto zainwestować w system awaryjnego zasilania (UPS). Pozwala on na automatyczne wykorzystanie energii zmagazynowanej w specjalnym akumulatorze. Po pojawieniu się napięcia w sieci następuje również automatyczne ładowanie tego akumulatora.