Oszczędność energii i ochrona środowiska to wymóg teraźniejszości a zarazem nieodwracalny kierunek rozwoju budownictwa – zarówno w sektorze publicznym jak i mieszkaniowym.

Firma Schüco, w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie stworzyła pakiet koniunkturalny, będący połączeniem fachowej wiedzy doradczej z najnowszej generacji z produktami dla budownictwa energooszczędnego. Przyczynia się tym samym nie tylko do redukcji kosztów eksploatacji budynków, ale także do ochrony środowiska naturalnego poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszenie zapotrzebowania na tradycyjne źródła energii, których cena i topniejące zasoby stanowią realny problem dla rozwoju gospodarczego. To ważny aspekt szczególnie w czasie kryzysu, który przypomina nam, że warto zacząć oszczędzanie już dziś.

 

Darmowa, odnawialna energia , którą dostarcza globalnej społeczności natura, jest przyszłością światowej energetyki. Ustalenia zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej zobligowały Polskę do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym jej zużyciu do 15 % do 2020 roku. Obszarem wykazującym znaczący potencjał pod kątem oszczędności są m.in. pozostające w gestii gmin obiekty publiczne w tym budynki administracyjne, biura, szpitale, placówki kulturalne, teatry, uczelnie czy szkoły.

 

Warto modernizować
Bilans energetyczny w miarodajny sposób określa koszty eksploatacji, a tym samym ekonomiczność budynku. Z tego powodu wzrosło znaczenie parametrów energetycznych w projektowaniu oraz przy zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości.  Dostępne w Polsce formy krajowej pomocy publicznej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne są jeszcze ograniczone. Istnieją jednak perspektywy zmian – choćby oczekiwana przez branżę i inwestorów ustawa, wprowadzająca ulgę termomodernizacyjną.

Tymczasem jednostki samorządowe mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc na poziomie lokalnym i regionalnym. Jedną z możliwości jest wystąpienie o kredyt termomodernizacyjny do Banku Gospodarki Krajowej. W jego ramach wsparcie finansowe otrzymują właściciele lub zarządcy obiektów o przeznaczeniu mieszkaniowym. Korzystającym z tego rozwiązania przysługuje także od marca 2009 roku prawo do premii termomodernizacyjnej w wysokości 25%, która stanowi umorzenie części kredytu.

Jednostki sektora samorządowego mogą także ubiegać się o pomoc z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach priorytetu IX na wsparcie mogą liczyć duże projekty przyczyniające się do obniżenia energochłonności sektora publicznego. Termomodernizacja obiektów takich jak szkoły, urzędy czy szpitale może być także wspierana z regionalnych programów operacyjnych. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi doprowadzić do istotnego, określonego w ustawie, zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię, obniżenia rocznych strat energii, redukcji kosztów pozyskiwania ciepła czy zamiany źródła energii na odnawialne. Spośród prac stających do konkursu o dofinansowanie wybierane są projekty legitymujące się efektywnością ekonomiczną, zarówno w krótkiej jak i w długiej perspektywie.

 

Źródło: materiały firmy Schüco