Zróbmy więc szybki przegląd – na jakie aspekty zwrócić uwagę i jakie materiały można zastosować? Najlepiej, żeby były trwałe i nowoczesne, ale z drugiej strony pozwoliły odzyskać blask historii.

Izolacja

Swego rodzaju przekleństwem starych budynków jest wszechobecne zawilgocenie. Kluczowym aspektem konserwacji lub remontu będzie więc izolacja przeciwwilgociowa. Pojawienie się wilgoci w budynku może wiązać się z różnymi czynnikami – od zmian w środowisku wód gruntowych po warunki atmosferyczne. Efekt jednak zwykle jest ten sam – grzyb na ścianie oraz niebezpieczeństwo dla konstrukcji budynku oraz zdrowia jego mieszkańców. Z tych powodów w budynkach zabytkowych warto odtworzyć lub zastosować izolację przeciwwilgociową.

Izolacja pozioma pozwoli zabezpieczyć budynek przez podciąganiem kapilarnym od gruntu. Dla budynków zabytkowych warto wykorzystać metodę iniekcyjną. Polega ona na nawiercaniu muru i wstrzyknięciu specjalnej substancji, która utworzy warstwę izolacyjną.

Jak odnowić izolację poziomą ścian?

Nie mniej istotna jest izolacja pionowa ścian. Należy zwrócić uwagę na jej szczelność oraz odpowiednią paroprzepuszczalność. Znakomitym rozwiązaniem będą materiały mineralne, w postaci tynku lub szlamu.

Tynki, zaprawy…

Rolą pokrycia zewnętrznego budynku jest ochrona izolacji i konstrukcji muru przed działaniem czynników zewnętrznych. Mogą być to czynniki atmosferyczne jak np. wiatr, deszcz, nasłonecznienie czy mróz, ale również antropogeniczne – różnego rodzaju zanieczyszczenia.

Materiały stosowane do tego celu muszą spełniać stosowne wymagania – cechować się jak największym podobieństwem do historycznej receptury. Zwykle są to tynki na bazie wapna. Na rynku bez problemu znajdziemy materiały oparte na tego typu spoiwie. Pamiętajmy jednak, że silnie zawilgocone i zasolone ściany należy poddać renowacji specjalnym materiałem o skróconym czasie wiązania i wysokiej przyczepności, który dodatkowo będzie wchłaniał szkodliwe sole.

Podczas odtwarzania detali architektonicznych ważne jest zastosowanie materiałów tynkarskich i sztukatorskich zgodnych z wymaganiami konserwatorskimi.

Rysy na elewacji

Wszelkiego rodzaju rysy na elewacji mają destrukcyjny wpływ na jej właściwości. Przepływająca przez nie woda może doprowadzić do bardzo dużych uszkodzeń nie tylko elewacji, ale również całego muru. Na rynku są dostępne zestawy produktów do renowacji spękań. Spajają szczeliny, zabezpieczają przed ich dalszym rozwojem i poprawiają estetykę elewacji, umożliwiając jej wykończenie.

Pamiętajmy jednak, że system antyrysowy pozwala nam usunąć objaw, jakim są spękania ścian, oraz ograniczyć rozwój uszkodzeń pokrycia zewnętrznego. Należy jednak określić źródło powstania rysy – mogą być to bardzo poważne uszkodzenia konstrukcji budynku.

Malowanie

Zabytkowe podłoże to nierzadko materiał trudny do pomalowania. Warto więc zastosować dostępne podkłady i materiały gruntujące, które zapewnią optymalną przyczepność dla farby oraz wyrównają chłonność podłoża.

Dobrym rozwiązaniem będzie zaopatrzenie się w wysokiej jakości farbę, najlepiej polecaną do renowacji obiektów zabytkowych. Specjalne farby elewacyjne będą stanowiły pierwszą barierę dla czynników atmosferycznych oraz mikroorganizmów, już na wstępie redukując ich destrukcyjny wpływ na strukturę pokrycia.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Farby KABE – historica.com.pl

Redakcja Termomodernizacja