Pierwsze miesiące 2019 roku były bardzo obfite w zamówienia, podobnie jak cały 2018 rok. Na początku roku miało miejsce także uzupełnianie zaległych dostaw spowodowanych dużym popytem w tamtym okresie i problemem z rozszerzeniem produkcji z powodu braku siły roboczej. Instalatorzy w dalszym ciągu byli bardzo zajęci i zauważalnym problemem był brak ludzi do pracy. Mocno widoczne były tendencje wymian kotłów węglowych na gazowe, przy wykorzystaniu różnych źródeł dofinansowań.

Stabilizacja na rynku gazowych kotłów konwencjonalnych

Po dużych spadkach w ostatnich dwóch latach, sprzedaż gazowych kotłów konwencjonalnych się ustabilizowała. W I kwartale 2019 roku dał się jednak zauważyć pierwszy od 2016 roku większy spadek na poziomie ponad 20%. Podobna sytuacja miała miejsce już w IV kwartale 2018 roku.

W grupie konwencjonalnych gazowych kotłów stojących także odnotowano kilkunastoprocentowy spadek, szczególnie w kotłach o dużej mocy, jednak w odniesieniu do wartości bazowej sprzedaż nawet kilkunastu sztuk więcej daje efekt procentowego wzrostu. Tam gdzie ze względów technicznych nie mogą zostać w prosty sposób zainstalowane kotły kondensacyjne, instalowane są w miejsce zużytych nowe kotły konwencjonalne, jednak o lepszych parametrach. Ten segment rynku należy traktować raczej jako niszowy. Jego udział w grupie kotłów wiszących ze względu na rynek wymian ustabilizował się na poziomie ok. 10% i zaczął znowu spadać.

Gazowe kotły kondensacyjne w górę!

Zarówno IV kwartał jak i cały rok 2018 roku, był okresem dynamicznego wzrostu sprzedaży kotłów kondensacyjnych. W dalszym ciągu utrzymuje się tendencja do wyraźnego wzrostu sprzedaży. W tej grupie produktowej daje się zauważyć tendencja do poszukiwania kotła o najniższej cenie. Rynek gazowych kotłów wiszących został praktycznie zdominowany przez te urządzenia. Wzrosty sprzedaży w grupie kondensacyjnych kotłów wiszących w I kwartale 2019 roku były podobnie jak w poprzednich kwartałach i osiągnęły poziom około 30%.

W grupie kondensacyjnych gazowych kotłów stojących, podobnie jak w innych grupach kotłów, także odnotowano dość znaczne wzrosty. W I kwartale 2019 wyniosły od ok. 25% do ponad 30% w zależności od rodzaju kotła. W grupie kotłów stojących absolutnie dominującą pozycję mają kotły kondensacyjne. W I kwartale 2019 roku odnotowano znaczny, bo ponad 60% spadek sprzedaży kotłów z tzw. wymiennikiem kondensującym. Pomimo niższej ceny, w świetle spadku cen rynkowych na typowe kotły kondensacyjne, trudno mówić o rozwoju tego segmentu rynku.

Źródło: SPIUG

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.