Jeśli złożony wniosek od dofinansowanie będzie wymagał korekty, pracownik WFOŚiGW poinformuje Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia informacji za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub listownie.

Informacja o konieczności złożenia korekty na Portalu Beneficjenta

Po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta w skrzynce podawczej w kolumnie “Kwalifikacja przez WFOŚiGW” pojawi się wpis “Wymaga uzupełnienia/korekty”:

Po kliknięciu na wpis “Wymaga uzupełnienia/korekty” można zobaczyć szczegółowe informację na temat zakresu wymaganej korekty, lub informacje takie dostaniesz w piśmie lub przez e-mail:

Aby poprawnie przeprowadzić korektę wcześniej zamieszczonego wniosku, należy go pobrać używając ikony klucza z dodatkowymi opcjami (1) i wybierając opcję “Pobierz wniosek” (2) :

Po pobraniu wniosku na dysk komputera, należy otworzyć go w aplikacji Adobe Reader, następnie zaznaczyć opcję “Korekta wniosku” i uzupełnić/poprawić wniosek zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez pracownika funduszu:

Po wprowadzeniu wymaganych zmian, należy przeprowadzić “Weryfikację formularza” (1), jeśli wszystko uzupełnione jest poprawnie pojawi się stosowny komunikat (2):

Jeśli poprawiony wniosek ma status “Wniosek jest poprawny” (1) należy go zapisać używając ikony dyskietki w lewym górnym rogu (2):

Następnie należy przejść do skrzynki podawczej Portalu Beneficjenta i wybrać przycisk “Edytuj Wniosek”:

Pojawi się dodatkowe okno, za pomocą opcji “Wybierz plik” (1) należy wskazać wcześniej poprawiony i zapisany na dysku formularz wniosku. Po wskazaniu pliku formularza, obok przycisku “Wybierz plik” pojawi się nazwa wniosku (2) należy zatwierdzić wtedy wysyłkę nowego formularza opcją “Zmień” (3) :

Następnie używając przycisku “Wyślij Wniosek” – należy przesłać poprawiony formularz do funduszu:

Wniosek ponownie zmieni status w kolumnie “Kwalifikacja przez WFOŚiGW” na “Oczekuje na weryfikację”:

Po złożeniu korekty pracownik funduszu skontaktuje się z Wnioskodawcą (poprzez e-mail, telefon lub Portal Beneficjenta) i potwierdzi poprawność formalną złożonego wniosku.

Żródło: Wfośigw Rzeszów

INFOGRAFIKA| Czyste Powietrze 2019 – definicje

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.